Komunikaty o błędach co 5 minut raportują zdarzenia 1000, 1001 i 13508 wskazujące na problemy z replikacją

Symptomy

Następujące komunikaty o błędach mogą być rejestrowane w Podglądzie zdarzeń co 5 minut na kontrolerach domeny i co 20 minut na serwerach członkowskich:


Userenv 1000

System Windows nie może uzyskać dostępu do informacji Rejestru pod adresem \\nazwa_domeny.com\sysvol\nazwa_domeny.com\Policies\{ plik://\\nazwa_domeny.com\sysvol\nazwa_domeny.com\Policies\{31B2F340-016D D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Machine\registry.pol za pomocą (1398).

SceCli 1001

Propagacja zasad zabezpieczeń nie jest możliwa. Nie można uzyskać dostępu do szablonu. Kod błędu = 3.

Userenv 1000

Do rozszerzenia obiektu zasad grupy ze strony klienta Zabezpieczenia przekazano flagi (17) i zwrócono kod stanu błędu (3).

NtFrs 13508

Opis: Usługa replikacji plików ma trudności z włączeniem replikacji z (nazwa_komputera) do (nazwa_komputera) dla c:\winnt\sysvol\domain; ponawianie próby.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zsynchronizuj komputery z czasem zegara kontrolera domeny. Wykonaj następujące kroki:

  1. Na wszystkich komputerach wykonaj następujące polecenie, aby zsynchronizować czas zegara z kontrolerem domeny:


    net time \\(nazwa kontrolera domeny) /set /y
  2. Zatrzymaj, a następnie uruchom ponownie usługę replikacji plików na wszystkich serwerach, na których występuje problem.
  3. Otwórz Podgląd zdarzeń, aby upewnić się, że błędy przestały występować.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 285923 — ostatni przegląd: 03.10.2001 — zmiana: 1

Opinia