Przypomnienia kalendarza i przypomnienia o zadaniach programu Outlook nie są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Outlook 97: 161033 .

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Outlook 98: 179393 .

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Outlook 2000: 195964 .

Symptomy

Przypomnienia kalendarza i przypomnienia o zadaniach programu Outlook mogą nie zostać wyświetlone w zaplanowanym czasie. Ponadto po kliknięciu przycisku Zapisz i zamknij dla nowego terminu z przypomnieniem może zostać wyświetlony następujący komunikat:
Przypomnienie dla <temat> nie pojawi się, ponieważ element nie znajduje się w Kalendarzu ani w folderze Zadania. Czy chcesz kontynuować? <tak> <nie>

Przyczyna

Oto cztery typowe przyczyny wystąpienia tego zachowania:

 • Program Microsoft Outlook nie jest uruchomiony. W odróżnieniu od programu Microsoft Schedule+, w którym jest osobny plik do obsługi przypomnień, w programie Outlook przypomnienia są sterowane przez główny program. Jeśli program Outlook nie jest uruchomiony, przypomnienia nie są wyświetlane.
 • Przypomnienie kalendarza lub przypomnienie o zadaniu nie znajduje się w folderze podstawowym. Przypomnienia są wyzwalane tylko z poziomu podstawowych folderów kalendarza lub zadań. Foldery podstawowe znajdują się tam, gdzie są odbierane wiadomości. Podczas konfiguracji usługi poczty e-mail wyznaczana jest skrzynka odbiorcza danej skrzynki pocztowej lub skrzynka odbiorcza pliku folderów osobistych (pst) jako punkt dostarczania poczty.


  Jeśli na przykład poczta jest odbierana w skrzynce odbiorczej pliku folderów osobistych (pst) użytkownika i w kalendarzu skrzynki pocztowej zostanie utworzone przypomnienie o terminie, to przypomnienie nie zostanie wyświetlone. Jeśli to samo przypomnienie zostanie utworzone w kalendarzu folderów osobistych, zostanie ono wyświetlone w odpowiednim czasie.

  Uwaga W programie Microsoft Office Outlook 2007 przypomnienia są wyzwalane z innych folderów kalendarza i zadań.
 • Dla opcji Dostarczanie usługi poczty e-mail zostało wybrane ustawienie „Brak” (bez cudzysłowu). Aby przypomnienia były przetwarzane, trzeba określić domyślną lokalizację dostarczania.
 • Folder Przypomnienia jest uszkodzony lub zawiera uszkodzone elementy przypomnień.

Rozwiązanie

Należy użyć jednej z następujących metod w celu obejścia tego zachowania:

 • Jeśli program Outlook nie jest uruchomiony, uruchom go i pozostaw uruchomiony, aby odbierać przypomnienia.
 • Tworząc przypomnienia, patrz, czy zapisujesz je w podstawowym folderze kalendarza lub zadań.
 • Zamknij program Outlook, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Uruchom, wpisz outlook /cleanreminders, a następnie kliknij przycisk OK.
 • Zamknij program Outlook, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Uruchom, wpisz outlook /resetfolders, a następnie kliknij przycisk OK. Użyj tej metody, jeśli zastosowanie przełącznika /cleanreminders nie rozwiąże problemu.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

296192 OL2002: Dodatkowe przełączniki wiersza polecenia

Właściwości

Identyfikator artykułu: 286166 — ostatni przegląd: 13.06.2007 — zmiana: 1

Opinia