WD2002: Hiperłącza w wiadomości e-mail korespondencji seryjnej w formacie HTML nie działają

Symptomy

Po scaleniu strony sieci Web do poczty e-mail w programie Microsoft Word 2002 przy użyciu formatu poczty HTML, hiperłącza w wiadomości e-mail nie działają.

Obejście problemu

Aby scalić stronę sieci Web do poczty e-mail, nie zmieniając żadnej zawartości sieci Web, zapisz plik jako
Archiwum sieci Web (*.mht, *.mhtml), a następnie wybierz format
Załącznik
jako format poczty.


Aby zapisać plik jako Archiwum sieci Web w programie Word 2002, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 2. W polu
  Zapisz jako typ
  wybierz pozycję
  Archiwum sieci Web (*.mht, *.mhtml).
 3. Określ nazwę i lokalizację pliku, a następnie kliknij przycisk
  Zapisz.
Po zapisaniu pliku jako Archiwum sieci Web scal plik do poczty e-mail jako załącznik. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Listy i dokumenty wysyłkowe, a następnie kliknij polecenie Kreator korespondencji seryjnej.
 2. Wykonaj kroki
  Kreatora korespondencji seryjnej, aby dokonać scalenia do poczty e-mail.
 3. Na stronie
  Ukończ scalanie
  w
  Kreatorze korespondencji seryjnej
  kliknij opcję
  Poczta elektroniczna.
 4. W polu
  Format poczty
  wybierz pozycję
  Załącznik, a następnie kliknij przycisk
  OK.
UWAGA: Adresaci wiadomości muszą otworzyć lub pobrać załączony plik z wiadomości e-mail; strona sieci Web nie staje się treścią wiadomości. Jednak adresaci mogą otworzyć plik w przeglądarce sieci Web, takiej jak program Microsoft Internet Explorer, i mogą używać wszelkich hiperłączy na stronie sieci Web.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Więcej informacji

Scalanie do poczty e-mail przy użyciu formatu poczty HTML jest nową funkcją w programie Word 2002. W starszych wersjach programu Word w korespondencji seryjnej e-mail mógł być wysyłany tylko zwykły tekst.


Format Archiwum sieci Web jest również nową funkcją dostępną w pakiecie Microsoft Office XP.


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących archiwów sieci Web, kliknij polecenie Microsoft Word – Pomoc w menu Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi wpisz frazę archiwa sieci Web, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących scalania do poczty e-mail w programie Word 2002, kliknij polecenie Microsoft Word – Pomoc w menu Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi wpisz frazę scalanie wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące nowych funkcji w programie Word 2002, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

288725 WD2002: What's New in Word 2002?
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące scalania do poczty e-mail w programie Word 2002, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

294694 WD2002: How to Use Mail Merge to Create E-mail Messages
Właściwości

Identyfikator artykułu: 287004 — ostatni przegląd: 19.11.2003 — zmiana: 1

Opinia