Dostępna jest aktualizacja, która przygotowuje komputery z systemami Windows 8 i Windows RT na aktualizację do wersji Windows 8.1 i Windows 8.1 RT

Dotyczy: Windows 8Windows 8 ProWindows 8 Enterprise

Wprowadzenie


W tym artykule opisano aktualizację systemów Windows 8 i Windows RT, której zainstalowanie umożliwi zaktualizowanie systemu do wersji Windows 8.1 lub Windows 8.1 RT, gdy zostanie ona udostępniona w Sklepie Windows.

Dodatkowo ta aktualizacja rozwiązuje pewne problemy, które występują w systemach Windows 8 Enterprise i Windows Server 2012 oraz w instalacjach systemu Windows 8 z licencjami zbiorczymi.

Uwaga Nie można zaktualizować systemów Windows 8.1 Enterprise, Windows Server 2012 R2 ani instalacji systemu Windows 8.1 z licencjami zbiorczymi za pośrednictwem Sklepu Windows.

Więcej informacji


Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Windows Update
Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Windows Update.
Centrum pobierania Microsoft
Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.
Uwaga Aktualizację dla systemu Windows RT można uzyskać tylko z witryny Windows Update.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi być uruchomiony system Windows RT, Windows 8 lub Windows Server 2012.

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę aktualizację, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Więcej informacji


Jeśli nadal nie można znaleźć aktualizacji w Sklepie Windows, więcej informacji można uzyskać w artykule Dlaczego nie można znaleźć aktualizacji w Sklepie?

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft