W aplikacjach programu Microsoft SharePoint mogą występować błędy podczas wykonywania składników Web Part

13 sierpnia 2013 Ten artykuł został zaktualizowany. Zalecamy zastosowanie zaktualizowanej aktualizacji zabezpieczeń opisanej w sekcji „Rozwiązanie”.

Symptomy

Podczas uruchamiania składników Web Part w aplikacjach Microsoft SharePoint może zostać wyświetlony następujący wyjątek:
Błąd podczas wykonywania składnika Web Part: System.NullReferenceException: Odwołanie do obiektu nie jest ustawione na wystąpienie obiektu.
w System.Xml.Xsl.XslCompiledTransform.Load(MethodInfo executeMethod, Byte[] queryData, Type[] earlyBoundTypes)
w Microsoft.Xslt.STransform.GetCompiledTransform()
w Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BaseXsltListWebPart.LoadXslCompiledTransform(WSSXmlUrlResolver someXmlResolver)
w Microsoft.SharePoint.WebPartPages.DataFormWebPart.GetXslCompiledTransform()
w Microsoft.SharePoint.WebPartPages.DataFormWebPart.PrepareAndPerformTransform(Boolean bDeferExecuteTransform)

Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest błąd funkcjonalny w programie .NET Framework 3.5.1.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować zaktualizowaną aktualizację zabezpieczeń 2844286 .

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 w razie używania tego programu z:
    • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
    • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2872441 — ostatni przegląd: 19.08.2013 — zmiana: 1

Opinia