Rozwiązywanie problemów z folderami sieci Web

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.

Symptomy

Podczas pracy z folderami sieci Web może wystąpić jeden z następujących problemów:
 • Przy próbie utworzenia albo otwarcia folderu sieci Web w oknie Foldery sieci Web na komputerze z systemem Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me), a także przy próbie utworzenia albo otwarcia folderu sieci Web w oknie Moje miejsca sieciowe w systemie Microsoft Windows 2000 pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Wprowadzony folder jest nieprawidłowy. Wybierz inny folder.
 • Przy próbie otwarcia istniejącej lokalizacji w sieci Web przez dwukrotne kliknięcie nazwy folderu sieci Web w oknie dialogowym Otwórz w programie z pakietu Microsoft Office 2000 pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Nie można ukończyć bieżącej operacji, ponieważ wystąpił nieoczekiwany błąd.
  lub
  Folder „http://witryna” jest niedostępny – być może znajduje się on na niedostępnym woluminie lub jest chronionym hasłem.
UWAGA: Mimo że podane komunikaty o błędach mogą świadczyć o problemie z folderami sieci Web, to ich przyczyną mogą być także problemy z łącznością sieciową, rozszerzeniami serwera albo uprawnieniami.


Mogą wystąpić także następujące problemy:
 • W oknie dialogowym Otwórz w programie z pakietu Office 2000 nie widać żadnych folderów sieci Web.
 • Podczas próby utworzenia nowego folderu sieci Web Kreator folderów sieci Web kończy wprawdzie pracę bez błędów, jednak folder nie powstaje.

Przyczyna

Może wystąpić problem z folderami sieci Web po stronie komputera klienckiego, który uniemożliwia połączenie z jakimkolwiek serwerem sieci Web, także z serwerem sieci Web na maszynie lokalnej.

Rozwiązanie

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmiana nazwy klucza lub wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie informacji o rejestrze” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.


UWAGA: Niżej podane kroki należy wykonywać po kolei, sprawdzając po każdym z nich funkcjonowanie Folderów sieci Web. Do kolejnego kroku należy przechodzić tylko wtedy, gdy wciąż nie udaje się rozwiązać problemu.
 1. Niżej podane kroki odnoszą się do kompletnego pakietu Office 2000, a także do wszelkich samodzielnych wersji produktów z pakietu.


  UWAGA: Kroków tych nie powinni podejmować użytkownicy pakietu Microsoft Office XP lub programu Microsoft FrontPage 2002. W tym przypadku uruchomienie funkcji Wykryj i napraw może nie doprowadzić do przywrócenia folderów, których nazwy są tu zmieniane. Foldery te są prawidłowo przywracane tylko w pakiecie Microsoft Office 2000 lub programie Microsoft FrontPage 2000. Jeżeli podczas próby zmiany nazwy któregoś z niżej wymienionych folderów występuje błąd „Odmowa dostępu”, należy zamknąć wszystkie uruchomione programy albo ponownie uruchomić system w trybie awaryjnym.
  1. Uruchom Eksploratora Windows i zmień nazwy następujących folderów:
   • dysk:\Program Files\Common Files\System\Ole db”
   • dysk:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders”
   • dysk:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions”
  2. Zainstaluj ponownie albo uruchom narzędzie
   Wykryj i napraw
   z pakietu Office 2000 lub produktu samodzielnego.
 2. Ręcznie zarejestruj pliki OLEDB, które są używane wraz z folderami sieci Web. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Otwórz wiersz polecenia.
  2. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   cd "dysk:\Program Files\Common Files\System\Ole DB"
   gdzie dysk jest literą dysku.
  3. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   RegSvr32 oledb32.dll
  4. Kliknij przycisk OK, gdy pojawi się komunikat
   RegSvr32 DLLRegisterServer succeeded, informujący o powodzeniu rejestracji.
  5. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   RegSvr32 msdaurl.dll
  6. Kliknij przycisk OK, gdy pojawi się komunikat
   RegSvr32 DLLRegisterServer succeeded, informujący o powodzeniu rejestracji.
  7. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   RegSvr32 msdaipp.dll
  8. Kliknij przycisk OK, gdy pojawi się komunikat
   RegSvr32 DLLRegisterServer succeeded, informujący o powodzeniu rejestracji.
  9. Zamknij okno wiersza polecenia.
 3. Uruchom Edytor Rejestru. Wyeksportuj, a później usuń następujący klucz Rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}
  UWAGA: Klucz ten umożliwia także usunięcie ikony Foldery sieci Web z pulpitu.


  Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  195851 Jak zainstalować i korzystać z folderów sieci Web w programie Internet Explorer 5
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej Rejestru w systemie Windows 98, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  256419 How to Back Up the Registry in Windows 98
  Po usunięciu klucza uruchom narzędzie Wykryj i napraw z pakietu Office 2000 albo z jednego spośród samodzielnych produktów tego pakietu, które są zainstalowane.
 4. Zaktualizuj albo zainstaluj ponownie najnowszą wersję składników MDAC (Microsoft Data Access Components).


  Przed aktualizacją albo ponowną instalacją składników MDAC uruchom proces sprawdzania składników za pomocą programu Component Checker, odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web. Pozwoli to określić używaną dotychczas wersję składników MDAC:
  Po określeniu dotychczasowej wersji składników MDAC należy kolejno instalować wszystkie wersje późniejsze, aż do najnowszej. Na przykład jeśli dotychczas zainstalowane były składniki MDAC 2.1, trzeba najpierw zainstalować składniki MDAC 2.5, a dopiero później MDAC 2.6.


  Aby pobrać składniki MDAC, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 5. Sprawdź, czy folder MSDAIPP istnieje i nie ma ustawionego atrybutu Tylko do odczytu.
  • W systemach Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me) folder MSDAIPP znajduje się w następującym miejscu:

   <dysk>:\Windows\Application Data\Microsoft\MSDAIPP
  • W systemie Microsoft Windows NT 4.0 folder MSDAIPP znajduje się w następującym miejscu:

   %WINDIR%\Profiles\%USERNAME%\Application Data\Microsoft\MSDAIPP
  • W systemie Microsoft Windows 2000 folder MSDAIPP znajduje się w następującym miejscu:

   %HOMEDRIVE%\Documents and Settings\%USERNAME%\Application Data\Microsoft\MSDAIPP
  Jeżeli folder MSDAIPP nie istnieje albo jest tylko do odczytu lub folder %WINDIR%\Nethood jest tylko do odczytu, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Folder <Adres HTTP> nie jest już dostępny.

  Jeżeli folder MSDAIPP nie istnieje, utwórz go we właściwym miejscu, tzn. zależnie od tego, który system operacyjny jest używany. Jeżeli folder jest tylko do odczytu, usuń odpowiedni atrybut.


  Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  269681 Unable to Add a Web Folder to the My Network Places Folder
 6. Jeżeli folder MSDAIPP nie istnieje albo jest tylko do odczytu lub folder %WINDIR%\Nethood jest tylko do odczytu, może pojawić się następujący komunikat o błędzie: W systemie Windows 2000 użyj narzędzia Naprawa folderów sieci Web (
  webfldrs.msi
  ):
  1. Uruchom Eksploratora Windows.
  2. Na dysku głównym przejdź do folderu WINNT\System32.
  3. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
  4. W oknie dialogowym Opcje folderów kliknij kartę Widok.
  5. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Odszukaj plik
   webfldrs.msi
   i kliknij go dwukrotnie.
  7. Kliknij przycisk Zainstaluj ponownie.
  8. Po ukończeniu instalacji ponownie uruchom komputer.
 7. Jeżeli folder MSDAIPP nie istnieje albo jest tylko do odczytu lub folder %WINDIR%\Nethood jest tylko do odczytu, może pojawić się następujący komunikat o błędzie: Użyj klucza Rejestru wecctlflags, aby „odłączyć” przeglądarkę Microsoft Internet Explorer i wymusić korzystanie z wewnętrznego stosu sieciowego przez produkty z pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  250376 FP2000: FrontPage Repeatedly Prompts for User Name and Password When You Open a Web
  219081 FP2000: Listing Web Information in FrontPage or Web Folders Is Slower Against Older Server Extensions
 8. Jeżeli folder MSDAIPP nie istnieje albo jest tylko do odczytu lub folder %WINDIR%\Nethood jest tylko do odczytu, może pojawić się następujący komunikat o błędzie: Jeżeli ikony na pulpicie nie mają strzałek, świadczących o tym, że są to skróty, wykonaj kroki podane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  252617 Unable to Create a New Web Folder
 9. Jeżeli folder MSDAIPP nie istnieje albo jest tylko do odczytu lub folder %WINDIR%\Nethood jest tylko do odczytu, może pojawić się następujący komunikat o błędzie: Użytkownicy programu Internet Explorer w wersji 4.x lub starszej powinni uaktualnić go co najmniej do wersji Internet Explorer 5.x. W opcjach instalacji należy wybrać Instalację niestandardową, a następnie kliknąć, aby zaznaczyć opcję Foldery sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  195851 Jak zainstalować i korzystać z folderów sieci Web w programie Internet Explorer 5
 10. Jeżeli folder MSDAIPP nie istnieje albo jest tylko do odczytu lub folder %WINDIR%\Nethood jest tylko do odczytu, może pojawić się następujący komunikat o błędzie: Jeżeli program Internet Explorer 5.x jest już używany w takim systemie operacyjnym, którego nie jest integralnym składnikiem (czyli m.in. Windows 95, Windows 98 lub Windows NT 4.0), uruchom aplet Dodaj/Usuń na rzecz przeglądarki Internet Explorer 5.x i w opcjach instalacji zaznacz Foldery sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  195851 Jak zainstalować i korzystać z folderów sieci Web w programie Internet Explorer 5
 11. Jeżeli folder MSDAIPP nie istnieje albo jest tylko do odczytu lub folder %WINDIR%\Nethood jest tylko do odczytu, może pojawić się następujący komunikat o błędzie: Jeżeli pulpit Active Desktop nie jest zainstalowany, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  235402 OFF2000: Some Office 2000 Features Are Lost When Windows Desktop Update Is Not Installed
 12. Jeżeli folder MSDAIPP nie istnieje albo jest tylko do odczytu lub folder %WINDIR%\Nethood jest tylko do odczytu, może pojawić się następujący komunikat o błędzie: Na komputerze lokalnym zainstaluj serwer sieci Web wraz z rozszerzeniami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  295596 Error Message When You Install a Web Component That Uses Microsoft FrontPage Server Extension
  205696 FPSE: How to Install FrontPage 2000 Server Extensions for Internet Information Server
 13. Jeżeli folder MSDAIPP nie istnieje albo jest tylko do odczytu lub folder %WINDIR%\Nethood jest tylko do odczytu, może pojawić się następujący komunikat o błędzie: Wyłącz wszelkie ustawienia serwera proxy w przeglądarce Internet Explorer. Jeżeli jest używany serwer proxy i nie można otworzyć strony w folderze sieci Web przez kliknięcie przycisku Edytuj w programie Internet Explorer, dodaj adres do listy adresów, w których przypadku serwer proxy jest pomijany, a następnie spróbuj otworzyć witrynę sieci Web, klikając przycisk Edytuj w przeglądarce Internet Explorer. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania ustawień serwera proxy w programie Internet Explorer, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  135982 How to Configure Internet Explorer to Use a Proxy Server
 14. Jeżeli folder MSDAIPP nie istnieje albo jest tylko do odczytu lub folder %WINDIR%\Nethood jest tylko do odczytu, może pojawić się następujący komunikat o błędzie: Użyj adresu IP do otwarcia serwera sieci Web albo uzyskaj do niego dostęp przy użyciu nazwy domeny lub nazwy NetBIOS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  240951 FP2000: How to Open a Web Using HTTP
 15. Jeżeli folder MSDAIPP nie istnieje albo jest tylko do odczytu lub folder %WINDIR%\Nethood jest tylko do odczytu, może pojawić się następujący komunikat o błędzie: Przeprowadź uaktualnienie pakietu do poziomu Office 2000 SR1a oraz rozszerzeń do poziomu Office Server Extensions SR1.1. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  261933 What Is the SR-1a Update?

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Więcej informacji

Foldery sieci Web są nowym składnikiem, przeznaczonym do pracy w sieci Web i dołączonym do przeglądarki Internet Explorer 5 oraz pakietu Office 2000. Dzięki Folderom sieci Web można, przy użyciu interfejsu znanego z okien Eksploratora Windows i Mój komputer, zarządzać plikami na serwerach sieci Web, które obsługują protokoły WebDAV (WWW Distributed Authoring and Versioning) lub WEC (Web Extender Client). Protokoły te są zdefiniowane w następujący sposób:
 • WebDAV jest rozszerzeniem protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol), które wzbogaca zasadniczy zestaw metod HTTP o podstawowe funkcje plikowe, do których należy kopiowanie i przenoszenie zasobów, tworzenie folderów lub kolekcji zasobów, blokowanie i odblokowywanie zasobów oraz ustawianie i pobieranie ich właściwości.
 • WEC jest protokołem pakietu Microsoft Office 2000, który służy do publikowania w sieci Web, a jego implementacja zazwyczaj opiera się na Rozszerzeniach serwera programu Microsoft FrontPage.
Foldery sieci Web są instalowane w systemie operacyjnym jako rozszerzenie obszaru nazw (czyli powłoki). Odpowiednia ikona pojawia się w oknie Mój komputer (obiekt główny w Eksploratorze Windows) albo Moje miejsca sieciowe (w systemie Windows 2000). Obiekt główny jest kontenerem na skróty do publikowanych witryn sieci Web, w którym znajduje się wykaz adresów URL protokołu HTTP w postaci plików i folderów. Można wykorzystać Eksploratora Windows do wyświetlania, przenoszenia, kopiowania, zmieniania nazw, usuwania, tworzenia i sortowania plików, a także do grupowania plików według właściwości i wyświetlania informacji o plikach z Folderu sieci Web na arkuszach właściwości, stosownie do przysługujących uprawnień autorskich i uprawnień zabezpieczeń na serwerze sieci Web.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak sprawdzić, w którym folderze jest zainstalowany system Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

305792 How to Determine Which Folder Windows Is Installed In

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące błędów w Folderach sieci Web, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
220930 Problems Connecting to a Web Server as a Web Folder
Aby uzyskać informacje dotyczące sposobów określania, czy wykorzystaniu programu FrontPage 2000 i Folderów sieci Web towarzyszą problemy, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
287399 Cannot Open Webs or Create Web Folders
Właściwości

Identyfikator artykułu: 287402 — ostatni przegląd: 19.11.2003 — zmiana: 1

Opinia