Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.3.7

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-073. Ten biuletyn zabezpieczeń zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Ulepszenia wymienione w tym artykule to nie jedyne zmiany: pakiet Office 2011 dla komputerów Mac jest teraz dostępny jako subskrypcja. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak subskrybować ten produkt, zobacz artykuł Często zadawane pytania.

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera najnowsze poprawki dla pakietu Office 2011 dla komputerów Mac. Oto niektóre z nich:
 • Ulepsza otwieranie i wyewidencjonowywanie pliku z programu SharePoint w programie Microsoft PowerPoint dla komputerów Mac
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący niekiedy awarie pakietu Office dla komputerów Mac podczas otwierania dokumentów pakietu Office z witryn programu SharePoint.
 • Ulepsza dostęp do arkuszy kalkulacyjnych klienta w programie Microsoft Excel dla komputerów Mac
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący losowe awarie programu Excel, gdy plik zawiera kilka makro list rozwijanych.
 • Ulepsza przeglądanie wiadomości za pomocą oprogramowania czytnika ekranu w programie Outlook dla komputerów Mac
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że oprogramowanie czytnika ekranu nie odczytuje niektórych informacji w okienku nawigacji i na liście wiadomości.
 • Dodaje kolejność sortowania elementów do menu Widok w programie Outlook dla komputerów Mac
  Ta aktualizacja zawiera funkcję umożliwiającą zmianę kolejności sortowania elementów programu Outlook na liście elementów programu Outlook za pomocą menu Widok. Elementy menu znajdują się w podmenu Rozmieść według.
 • Dodaje funkcje nawigowania po okienkach w programie Outlook dla komputerów Mac
  Ta aktualizacja zawiera funkcję umożliwiającą szybkie poruszanie się między okienkiem nawigacji, okienkiem odczytu i listą elementów programu Outlook za pomocą menu Widok, skrótu klawiaturowego Poprzednie okienko i skrótu klawiaturowego Następne okienko.
 • Ulepsza wyświetlanie wiadomości i spotkań oraz redagowanie treści za pomocą czytnika ekranu w programie Outlook dla komputerów Mac
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że oprogramowanie czytnika ekranu nie odczytuje niektórych informacji dotyczących wiadomości i spotkań.
 • Ulepsza panel wyszukiwania kontaktów w programie Outlook dla komputerów Mac
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że przyciski akcji dotyczących wyników wyszukiwania nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Dodaje polecenie Wstaw obraz do menu Format w programie Outlook dla komputerów Mac
  Ta aktualizacja zawiera funkcję umożliwiającą wstawianie obrazów do elementów programu Outlook za pomocą menu Format.
 • Ulepsza możliwość przechodzenia między pozycjami informacji o czasie wolnym/zajętym uczestników spotkań za pomocą oprogramowania czytnika ekranu w programie Outlook dla komputerów Mac
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że oprogramowanie czytnika ekranu nie odczytuje informacji o czasie wolnym/zajętym w Asystencie planowania
 • Ulepsza możliwość dodawania i edytowania kont za pomocą oprogramowania czytnika ekranu w programie Outlook dla komputerów Mac
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że oprogramowanie czytnika ekranu nie odczytuje niektórych informacji dotyczących kont.

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji 14.3.7 dla pakietu Office 2011 dla komputerów Mac należy upewnić się, że na komputerze zainstalowano aktualizację 14.1.0 dla pakietu Office 2011 dla komputerów Mac lub nowszą. Należy też upewnić się, że na komputerze działa system Mac OS X 10.5.8 lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia te wymagania wstępne, należy kliknąć polecenie About This Mac (O tym Macintoshu) w menu Apple.

Aby sprawdzić, czy na komputerze jest zainstalowana aktualizacja 14.1.0 dla pakietu Office 2011 dla komputerów Mac, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Go (Idź) kliknij polecenie Applications (Programy).
 2. Otwórz folder Microsoft Office 2011, a następnie uruchom dowolną aplikację pakietu Office. (Na przykład uruchom program Microsoft Word).
 3. W menu aplikacji kliknij polecenie About <nazwa_aplikacji> (Nazwa_aplikacji — informacje).
 4. W oknie dialogowym About <nazwa_aplikacji> (Nazwa_aplikacji — informacje) sprawdź numer wersji. Numer wersji powinien być nie niższy niż 14.1.0.

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji pakietu Microsoft Office dla komputerów Mac 14.3.7.

Data wydania: 10 września 2013

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Zaktualizowane pliki

Aby zapoznać się z pełną listą plików, które są dodawane lub zmieniane w wyniku zastosowania tej aktualizacji, należy kliknąć dwukrotnie instalatora aktualizacji, a następnie kliknąć polecenie Show Files (Pokaż pliki) w menu File (Plik).

Uwagi

 • Aktualizacja pakietu Office dla komputerów Mac 14.3.7 jest również dostępna za pośrednictwem programu AutoUpdate firmy Microsoft. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft.

  Aby skorzystać z programu AutoUpdate, należy uruchomić program pakietu Microsoft Office. Następnie w menu Help (Pomoc) należy kliknąć polecenie Check for Updates (Sprawdź aktualizacje).

  Aby uzyskać więcej informacji o zasobach dotyczących pakietu Office 2011 dla komputerów Mac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2877813 — ostatni przegląd: 13.09.2013 — zmiana: 1

Opinia