Profile użytkownika i usługi informacyjne

Streszczenie

W programie Outlook usługi informacyjne umożliwiają kontrolowanie sposobu, w jaki systemy e-mail adresują i dostarczają wiadomości oraz sposób przechowywania wiadomości i folderów. W tym artykule opisano usługi informacyjne dostępne w programie Outlook oraz sposób dodania ich do profilu użytkownika.

Więcej informacji

Profile użytkownika

Profil użytkownika to grupa ustawień, definiująca sposób ustawienia programu Outlook dla określonego użytkownika. Na przykład profil może zawierać dostęp do skrzynki pocztowej w programie Microsoft Exchange Server oraz powodować pojawianie się książki adresowej programu Outlook w oknie dialogowym Książka adresowa. Profil może zawierać dowolną liczbę usług informacyjnych.


Do utworzenia profilu niezbędne są dodatkowe informacje, które może podać tylko usługodawca internetowy lub administrator systemu. Do tych informacji należy nazwa konta, hasło oraz nazwa serwera, wymagane do łączenia się z serwerem e-mail. Skontaktuj się z usługodawcą internetowym lub administratorem systemu, aby uzyskać te informacje.

Zazwyczaj potrzebny jest tylko jeden profil użytkownika. Jeżeli czasami potrzebujesz pracować z innym zestawem usług informacyjnych, możesz utworzyć dodatkowy profil, aby umożliwić korzystanie z tych usług. Jeżeli komputera używa więcej niż jedna osoba, każdy użytkownik powinien mieć oddzielny profil, aby elementy osobiste były bezpieczne.

Można skopiować istniejący profil użytkownika, zmienić jego nazwę, a następnie zmodyfikować zgodnie z potrzebami, aby utworzyć swój profil. Można ustawić program Outlook, tak aby był uruchamiany za każdym razem w tym samym profilu albo można wybierać profil do używania przy każdym uruchamianiu programu Outlook.

Jak dodać profil użytkownika

Wykonaj następujące kroki, aby dodać profil użytkownika do komputera:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Poczta.
 3. Kliknij przycisk Pokaż profile.
 4. W oknie dialogowym Poczta
  kliknij przycisk Dodaj.
 5. Postępuj zgodnie z monitami Kreatora instalacji Skrzynki odbiorczej.

Jak skonfigurować program, tak aby monitował o profil użytkownika

Jeżeli na komputerze jest więcej profili niż jeden, można ustawić program Outlook, tak aby monitował o profil, który ma być używany po uruchomieniu. W tym celu:
 1. Zamknij program Outlook.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Poczta.
 4. Kliknij przycisk Pokaż profile.
 5. Zaznacz opcję Monituj o profil, który ma być używany, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Usługi informacyjne

Usługi informacyjne to ustawienia, które umożliwiają wysyłanie, przechowywanie i odbieranie wiadomości oraz określenie miejsca przechowywania adresów. Aby móc używać usługi informacyjnej, należy ją najpierw dodać do profilu użytkownika.

W profilu użytkownika można mieć wiele usług informacyjnych. Na przykład można mieć wiele zestawów plików folderów osobistych (.pst) w jednym profilu oraz internetową pocztę e-mail i program Exchange Server w tym samym profilu. Jednak nie zawsze można mieć w tym samym profilu dwie takie same usługi e-mail, na przykład dwie usługi programu Exchange Server. Pliki folderów osobistych (.pst) i internetowa poczta e-mail są wyjątkiem. Jeżeli usługa nie zezwala na istnienie duplikatów w profilu, tak jak usługa programu Exchange Server, podczas próby dodania drugiej kopii usługi może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Program Outlook może obsługiwać tylko jedno konto serwera Exchange w danym momencie; masz już skonfigurowane jedno konto.
Można określić lokalizację dostarczania wiadomości przychodzących, lokalizację osobistej książki adresowej oraz używanie plików folderów osobistych (.pst) utworzonych przy użyciu usług informacyjnych. Można również skonfigurować usługi informacyjne, tak aby łączyły się z innymi systemami e-mail. Na przykład profil użytkownika może zawierać dwie usługi informacyjne - usługę Exchange Server do wysyłania i odbierania wiadomości i osobistą książkę adresową do przechowywania listy dystrybucyjnej.

Microsoft Exchange Server

Pełen zestaw funkcji programu Outlook jest dostępny w programie Exchange Server, który obsługuje oparty na serwerze magazyn wiadomości, transport wiadomości i globalną książkę adresową. W tej konfiguracji program Outlook udostępnia zaawansowane funkcje e-mail, tworzenie harmonogramów grup, zarządzanie informacjami osobistymi, eksploratora dokumentów i niestandardowe aplikacje do pracy grupowej.

UWAGA: Usługa Exchange Server jest dostarczana z programem Outlook, ale licencję dostępu klienta należy kupić oddzielnie.

Internetowa poczta e-mail

Z usługą internetowej poczty e-mail program Outlook działa jako klient e-mail ze wszystkimi funkcjami, zintegrowany z zarządzaniem informacjami o pulpicie i eksploratorem dokumentów programu Outlook. Wiadomości są przechowywane lokalnie w pliku .pst, a użytkownik łączy się zdalnie z usługodawcą internetowej poczty e-mail, aby pobrać wiadomości. Adresy e-mail można przechowywać w folderze Kontakty programu Outlook lub w osobistej książce adresowej.

Jak dodać usługi informacyjne

Wykonaj następujące kroki, aby dodać usługę informacyjną do profilu użytkownika:
 1. W menu Narzędzia
  kliknij polecenie Konta e-mail.
 2. Wybierz opcję Dodaj nowe konto e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Wybierz odpowiednią usługę e-mail i postępuj zgodnie z monitami, aby dodać określone informacje dla wybranej usługi informacyjnej.
Jeżeli usługi, której chcesz używać, nie ma na liście, może być konieczna oddzielna instalacja usługi.

Usługi dodatkowe

Poniższe usługi informacyjne są usługami dodatkowymi.

Książka adresowa programu Outlook


Książka adresowa programu Outlook jest tworzona z kontaktów znajdujących się w folderze Kontakty i zawiera jeden wpis w polu E-mail lub w polu Numer faksu, przy czym można mieć wiele adresów e-mail dla każdego kontaktu. W czasie aktualizowania kontaktów w folderze Kontakty aktualizowana jest również książka adresowa programu Outlook. Folder Kontakty jest wyświetlany jako oddzielna pozycja w książce adresowej programu Outlook. Nowa funkcja programu Outlook umożliwia tworzenie listy dystrybucyjnej z kontaktów. Aby to zrobić otwórz folder kontakty, a następnie kliknij polecenie
Nowa lista dystrybucyjna w menu Akcje.

Osobista książka adresowa


Osobistej książki adresowej najlepiej jest używać do przechowywania osobistej listy dystrybucyjnej, której adresy są często używane przez użytkownika, np. lista członków drużyny kometki. Jeżeli używasz programu Exchange Server, możesz również dodać adres folderu publicznego do osobistej książki adresowej. Pliki osobistej książki adresowej mają rozszerzenie .pab i można je przechowywać na dysku.

UWAGA: Możliwość utworzenia listy dystrybucyjnej w folderze Kontakty może wyeliminować konieczność używania osobistej książki adresowej.

Pliki folderów osobistych (.pst)


Pliki folderów osobistych (.pst) to foldery tworzone w celu przechowywania wiadomości na dysku twardym lub na innym serwerze. Główny plik folderów osobistych (.pst) należy dodać jako usługę do profilu użytkownika i nadać mu nazwę pliku. Pliki folderów osobistych (.pst) mają rozszerzenie .pst.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 289467 — ostatni przegląd: 14.11.2003 — zmiana: 1

Opinia