Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2000

Streszczenie

Firma Microsoft rozpowszechnia poprawki usterek w dodatkach Service Pack. Dodatki Service Pack aktualizują produkt. Dodatki Service Pack obejmują aktualizacje i mogą zawierać narzędzia do administrowania systemem, sterowniki oraz składniki dodatkowe, które są poręcznie spakowane, aby ułatwić ich pobieranie. Dodatki Service Pack są kumulatywne. Każdy nowy dodatek Service Pack zawiera wszystkie poprawki uwzględnione w poprzednich dodatkach Service Pack i nowe. Przed zainstalowaniem najnowszego dodatku Service Pack nie trzeba instalować poprzedniego dodatku Service Pack. Na przykład nie ma potrzeby instalowania dodatku Service Pack 1 (SP1) dla programu SQL Server 2000 przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 2 (SP2) dla programu SQL Server 2000.

Dodatek Service Pack 4 dla programu Microsoft SQL Server 2000

Data wydania: 6 maja 2005

Jak uzyskać

Dodatek Service Pack 4 (SP4) dla programu SQL Server 2000 jest dostępny w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

Lista poprawek

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
888799 A list of the bugs that are fixed in SQL Server 2000 Service Pack 4

888800 A list of the bugs that are fixed in SQL Server 2000 Analysis Services Service Pack 4

Plik Readme

Istnieją cztery oddzielne pliki Readme dotyczące dodatku SP4 dla programu SQL Server 2000:
  • ReadmeSql2k32asp4.htm: dodatek Service Pack 4 dla usług analizy programu Microsoft SQL Server 2000
  • ReadmeSql2k32sp4.htm: dodatek Service Pack 4 dla składników baz danych programu Microsoft SQL Server 2000
  • ReadmeSql2k32desksp4.htm: dodatek Service Pack 4 dla aparatu Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000)
  • ReadmeSql2k64sp4.htm: dodatek Service Pack 4 dla programu Microsoft SQL Server 2000 (w wersji 64-bitowej)

Uzupełnienie pliku Readme

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
884525 Additions to the SQL Server 2000 Service Pack 4 Readme.htm file

Dodatek Service Pack 3a dla programu SQL Server 2000

Data wydania: 10 maja 2003

Uwaga: Ponieważ większość zmian wprowadzonych w dodatku SP3a dotyczy Instalatora, nie ma potrzeby stosowania dodatku SP3a do wystąpień programów SQL Server 2000 lub MSDE 2000, które zostały już uaktualnione do dodatku SP3.


Jeśli jednak używane są wystąpienia tych programów, które nie zostały jeszcze uaktualnione do dodatku SP3, należy zawsze uaktualniać te wystąpienia bezpośrednio do dodatku SP3a, a nie do dodatku SP3. W razie posiadania kopii pobranych plików dodatku SP3, których użycie było planowane w odniesieniu do przyszłych uaktualnień, należy usunąć te kopie i zamiast nich pobrać pliki dodatku SP3a lub użyć dysku CD-ROM z dodatkiem SP3a.

Aplikacje, wraz z którymi jest rozpowszechniany i instalowany program MSDE 2000, powinny instalować dodatek SP3a zamiast dodatku SP3. Mimo że dodatek SP3a można zastosować do wystąpień programu SQL Server 2000 z dodatkiem SP3 lub MSDE 2000 z dodatkiem SP3, wykonanie tego kroku będzie miało niewielki wpływ na te wystąpienia.

Jak uzyskać

Dodatek Service Pack 3a (SP3a) dla programu SQL Server 2000 jest dostępny w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

Lista poprawek

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306908 Lista usterek usuniętych w dodatkach Service Pack dla programu SQL Server 2000

Plik Readme

Uzupełnienie pliku Readme

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816502 SQL Server 2000 Service Pack 3a Readme.htm additions

Dodatek Service Pack 3 dla programu SQL Server 2000

Data wydania: 17 stycznia 2003

Jak uzyskać

Dodatek Service Pack 3 (SP3) dla programu SQL Server 2000 jest już niedostępny. Zainstaluj zamiast niego dodatek SP3a.

Lista poprawek

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306908 Lista usterek usuniętych w dodatkach Service Pack dla programu SQL Server 2000

Plik Readme

W przypadku wcześniejszego zainstalowania dodatku SP3 prosimy o zapoznanie się z plikiem Readme znajdującym się w pobranym pakiecie.

Uzupełnienie pliku Readme

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
330022 INF: Informacje uzupełniające plik Readme.htm dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2000

Dodatek Service Pack 2 dla programu SQL Server 2000

Data wydania: 30 listopada 2001

Lista poprawek

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306908 Lista usterek usuniętych w dodatkach Service Pack dla programu SQL Server 2000

Plik Readme

889552 Description of Service Pack 2 for SQL Server 2000: 9 listopada 2001

Dodatek Service Pack 1 dla programu SQL Server 2000

Data wydania: 12 czerwca 2001

Jak uzyskać

Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu SQL Server 2000 jest już niedostępny.

Lista poprawek

Aby uzyskać dodatkowe informacje o problemach rozwiązanych w dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2000, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290212 INF: Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2000 (1 z 2)

300538 List of bugs fixed in SQL Server 2000 Service Pack 1 (2 of 2)

Plik Readme

889553 Description of Service Pack 1 for SQL Server 2000: May 30 2001


W przypadku komentarzy na temat tego lub innych artykułów z bazy wiedzy Knowledge Base dotyczących programu Microsoft SQL Server należy wysłać notatkę na adres
SQLKB@Microsoft.com
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290211 — ostatni przegląd: 15.02.2011 — zmiana: 1

Opinia