MS13-103: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu ASP.NET SignalR: 10 grudnia 2013

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-103. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Dla programów ASP.NET SignalR 1.1.x i SignalR 2.0.x

Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Data wydania: 10 grudnia 2013

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków:
Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem:
Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju:
Międzynarodowa pomoc techniczna

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach programu AspNet

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

  • ASP.NET SignalR 1.1.x
  • ASP.NET SignalR 2,0.x
Uwaga Te aktualizacje dotyczą serwerów z systemem Windows, które hostują aplikacje sieci Web obsługujące funkcjonalność ASP.NET SignalR. Te aktualizacje są dostępne wyłącznie do pobrania i aktualizują wersje 1.1.0, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 i 2.0.0 do najnowszych obsługiwanych wersji (1.1.4 i 2.0.1 na dzień wydania tego biuletynu). Zobacz sekcję „Wdrażanie aktualizacji zabezpieczeń” w biuletynie zabezpieczeń, aby uzyskać więcej informacji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2903919 — ostatni przegląd: 29.07.2014 — zmiana: 1

Opinia