OLEXP: Brak poleceń Plik, Wyślij do, Adresat poczty lub Adresat poczty (jako załącznik)

Aby uzyskać informacje dotyczące różnic między klientami poczty e-mail programu Microsoft Outlook oraz Microsoft Outlook Express, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Różnice między programami Outlook i Outlook Express

Symptomy

Program Outlook Express jest ustawiony jako domyślny program poczty e-mail, ale polecenia Adresat poczty, Adresat poczty (jako załącznik) lub Adresat z listy wysyłkowej mogą być niedostępne po kliknięciu polecenia Wyślij do w menu Plik w programach pakietu Microsoft Office 2000.

Przyczyna

Plik konfiguracyjny Win.ini jest niekompletny.

Rozwiązanie

Należy zmodyfikować plik Win.ini (przy użyciu edytora zwykłego tekstu, takiego jak Notatnik lub narzędzie Sysedit) w następujący sposób:

 1. Znajdź pełną ścieżkę pliku Win.ini. Aby to zrobić:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.

   Jeżeli uruchomiony jest system Microsoft Windows 2000, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
  2. W polu Nazwa wpisz win.ini. W polu Szukaj w wybierz dysk C z listy rozwijanej. Upewnij się, że pole wyboru Uwzględniaj podfoldery jest zaznaczone. Kliknij przycisk Znajdź.

   Jeżeli uruchomiony jest system Windows 2000, w polu Wyszukaj pliki i foldery o nazwie wpisz win.ini. W polu Szukaj w wybierz dysk C z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj teraz.
  3. Zanotuj pełną ścieżkę pliku Win.ini wyświetloną w okienku Wyniki. Jeżeli na liście znajduje się kilka plików, wybierz plik, którego ścieżka zaczyna się od ciągu C:\Windows lub C:\Winnt.
 2. Uruchom Notatnik. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Notatnik.
 3. Otwórz plik Win.ini. Aby to zrobić, w Notatniku w menu Plik kliknij polecenie Otwórz. W polu Szukaj w wpisz nazwę pełnej ścieżki pliku Win.ini zanotowaną w kroku c.
 4. Znajdź sekcję rozpoczynającą się od [Mail], a następnie dodaj poniższe wiersze. Niektóre z nich mogą już istnieć, ale do działania omawianej funkcji niezbędne są wszystkie wiersze.
  [Mail]
  MAPI=1
  CMC=1
  CMCDLLNAME=mapi.dll
  CMCDLLNAME32=mapi32.dll
  MAPIX=1
  MAPIXVER=1.0.0.1
  OLEMessaging=1
 5. Kliknij polecenie Zapisz, a następnie zamknij Notatnik.
 6. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Zamknij, a następnie kliknij opcję Uruchom ponownie.
Po kliknięciu polecenia Wyślij do w menu Plik w programach pakietu Microsoft Office 2000 będą widoczne polecenia Adresat poczty, Adresat poczty (jako załącznik) lub Adresat z listy wysyłkowej.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 290797 — ostatni przegląd: 04.09.2003 — zmiana: 1

Opinia