Podczas wysyłania wiadomości pojawia się komunikat o błędzie informujący o blokowaniu przekazywania protokołu SMTP

Symptomy

Podczas wysyłania wiadomości może pojawić się komunikat o błędzie informujący, że nie można wysłać wiadomości z powodu blokowania przekazywania protokołu SMTP. Komunikaty o błędach mogą się różnić w zależności od usługodawcy internetowego. Jednak będą one podobne do następującego komunikatu o błędzie:
Nie można wysłać wiadomości, ponieważ jeden z adresatów został odrzucony przez serwer. Odrzucony adres e-mail to: '<osoba@microsoft.com>'. Temat: '<Test>', Konto: '<Test>', Serwer: '<smtp.microsoft.com>', Protokół: SMTP, Odpowiedź serwera: '550 <osoba@microsoft.com>... Odmowa przekazywania', Port: 25, Zabezpieczenia (SSL): Nie, Błąd serwera: 550, Numer błędu: 0x800CCC79

Przyczyna

Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy występuje jedna z następujących konfiguracji:
  • Użytkownik jest zalogowany do sieci lokalnej, która ma bramę internetową i próbuje wysyłać wiadomości przez bramę SMTP usługodawcy internetowego.
  • Użytkownik jest zalogowany do usługodawcy internetowego i próbuje wysyłać wiadomości przez bramę SMTP innego usługodawcy.
  • Użytkownik korzysta z modemu kablowego lub łącza ADSL, aby uzyskać dostęp do innego usługodawcy internetowego i próbuje wysyłać wiadomości.

To zachowanie ma wpływ na wszystkich klientów obsługi wiadomości, niezależnie od producenta.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem i uzyskać pomoc, należy skontaktować się z usługodawcą internetowym, ponieważ klient poczty e-mail nie powoduje takiego zachowania. Z punktu widzenia klienta obsługi wiadomości nie ma rozwiązań dla użytkowników, którzy korzystają z usługodawcy internetowego blokującego ruch związany z przekazywaniem protokołu SMTP.

Przeważnie nowe oprogramowanie bram poczty e-mail protokołu SMTP zezwala na przekazywanie do określonych adresów IP. Jest to sposób umożliwiający użytkownikom modemów kablowych i łączy ADSL dalsze korzystanie z tego samego usługodawcy internetowego. Dostawca modemu kablowego lub łącza ADSL musi dostarczyć użytkownikowi statyczny adres IP, a usługodawca internetowy poczty e-mail zezwala na przekazywanie do tego określonego adresu IP. Można również zezwolić na korzystanie z banków adresów IP, które mogą stanowić obejście dla niektórych klientów firmowych, uzyskujących dostęp do usługodawcy internetowego za pośrednictwem firmowej sieci lokalnej.

Jeżeli komunikat o błędzie opisany w sekcji „Symptomy” tego artykułu pojawia się losowo, jest możliwe, że serwer SMTP sprawdza, czy domena lub nazwa odbiorcy rzeczywiście istnieje, zanim wiadomość zostanie wysłana. Jeżeli serwer poczty e-mail adresata został tymczasowo wyłączony lub jest niedostępny z innych powodów, takich jak duży ruch w sieci, serwer SMTP nie może sprawdzić adresu i może odrzucić przekaz. W tym przypadku nie trzeba nic robić. Wiadomość zostanie wysłana, gdy serwer adresata będzie dostępny.

Więcej informacji

Takie zachowanie może pojawiać się częściej, gdy usługodawcy rozpoczną działania przeciwko wiadomościom typu spam. Internet jest zalewany wieloma kopiami tej samej wiadomości i są one wysyłane do użytkowników, którzy w innym przypadku nie zdecydowaliby się na ich odebranie. Większość osób wysyłających wiadomości typu spam używa zautomatyzowanych systemów do wysyłania reklam komercyjnych lub masowych wiadomości marketingowych. Wysyłanie takich wiadomości kosztuje nadawcę bardzo mało; większą część kosztów ponosi odbiorca lub dostawcy poczty e-mail.

Niektórzy usługodawcy internetowi zwalczają wysyłanie wiadomości typu spam, wymagając od każdego użytkownika bezpośredniego łączenia się z ich systemem w celu wysyłania wiadomości przez ich bramę SMTP. Jest to prosty sposób kontrolowania wiadomości typu spam, ale może mieć wpływ na użytkowników, którzy uzyskują dostęp do swoich kont poczty e-mail, korzystając z innego usługodawcy internetowego.

Sieć MSN (Microsoft Network) jest przykładem usługodawcy internetowego, który blokuje odbieranie wiadomości typu spam. Ponadto sieć MSN narzuca ograniczenia, które polegają na pojawianiu się błędów związanych z blokowaniem przekazywania protokołu SMTP w przypadku, gdy adres e-mail we właściwościach konta internetowego jest niezgodny z kontem MSN. Dotyczy to użytkowników, którzy odbierają wiadomości z dwóch różnych adresów internetowych, ale chcą używać tego samego adresu zwrotnego dla obu kont e-mail. Inni usługodawcy internetowi wprowadzają podobne strategie.

Aby wysyłać lub odbierać wiadomości przez sieć lokalną, dodatkowego usługodawcę internetowego lub linię DSL i podobne urządzenia łączące za pośrednictwem sieci MSN, ustawienia serwera SMTP muszą być ustawione na bezpieczne.

Ustawienia serwera poczty e-mail sieci MSN dla sieci LAN, linii DSL lub połączeń innych firm powinny być skonfigurowane na secure.smtp.email.msn.com.

Przykłady blokowania przekazywania protokołu SMTP

  • Pracownicy mają osobiste konta usługodawcy internetowego isp.com, gdzie isp.com jest nazwą domeny usługodawcy. Używają oni firmowej sieci lokalnej do uzyskania dostępu do wiadomości w witrynie isp.com i mają problemy z wysyłaniem lub odbieraniem. Zaczynają pojawiać się błędy związane z blokowaniem SMTP, gdy próbują odpowiadać na wiadomości, które otrzymali w witrynie isp.com. Użytkownicy kontaktują się z pomocą techniczną witryny isp.com i dowiadują się, że usługodawca isp.com właśnie zainstalował nowe oprogramowanie bramy SMTP, które uniemożliwia przekazywanie protokołu SMTP. Pracownicy mogą więc odbierać wiadomości przez sieć lokalną, ale nie mogą ich wysyłać, ponieważ nie są połączeni bezpośrednio z usługodawcą
    isp.com.
  • Użytkownik ma dwa konta usługodawców internetowych o adresach isp.com oraz myisp.net, gdzie isp.com i myisp.net są nazwami domen usługodawców. Użytkownik łączy się z usługodawcą myisp.net i może bez problemów wysyłać i odbierać wiadomości z obu kont. Kolejnego dnia użytkownik łączy się z usługodawcą myisp.net i próbuje wysłać wiadomość przez usługodawcę isp.com i pojawiają się błędy związane z blokowaniem. Następnie łączy się bezpośrednio z usługodawcą isp.com i nadal może wysyłać i odbierać wiadomości z obu kont. W tym przykładzie usługodawca isp.com zaimplementował blokowanie przekazywania protokołu SMTP, czego nie zrobił usługodawca myisp.net .
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290842 — ostatni przegląd: 05.01.2004 — zmiana: 1

Opinia