JAK: Konwertowanie plików programu Adobe Acrobat Reader (*.pdf) w programie Word 2002

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób konwersji dokumentu w formacie PDF (Portable Document Format) z programu Adobe Acrobat Reader do formatu programu Microsoft Word.


Program Microsoft Word nie obsługuje bezpośrednio konwersji z formatu PDF. PDF jest formatem, w którym dokumenty są zapisywane w celu wyświetlania i wymiany w programach Adobe Acrobat Reader oraz Adobe Acrobat Exchange for Windows.


UWAGA: Firma Microsoft nie dostarcza konwertera tekstu do konwersji plików dokumentów programu Word do formatu programu Acrobat (*.pdf). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konwertowania dokumentów programu Word do formatu programu Adobe Acrobat, skontaktuj się z firmą Adobe Systems Incorporated.


Aby uzyskać dostęp do bazy wiedzy Adobe Support Knowledgebase, przejdź do następującej witryny firmy Adobe w sieci Web:
Aby uzyskać informacje, jak skontaktować się z firmą Adobe Systems Incorporated, kliknij odpowiedni numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K


60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P


60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
powrót do początku

Aby przekonwertować dokument PDF z programu Adobe Acrobat Reader do programu Word, użyj jednej z następujących metod, odpowiedniej do wersji programu Adobe Acrobat Reader.

Acrobat Reader w wersji 4.x

Aby skopiować stronę pliku PDF do programu Word, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz plik PDF w programie Adobe Acrobat Reader.
 2. Przejdź do strony, którą chcesz skopiować.
 3. Na pasku narzędzi Basic Tools kliknij przycisk Text Select Tool.
 4. W menu Edit kliknij polecenie Select All.
 5. W menu Edit kliknij polecenie Copy.
 6. Przełącz do programu Word, a następnie kliknij polecenie Wklej w menu Edycja.
Aby skopiować cały plik PDF do programu Word, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz plik PDF w programie Adobe Acrobat Reader.
 2. W menu View kliknij polecenie Continuous.
 3. W menu Edit kliknij polecenie Select All.
 4. W menu Edit kliknij polecenie Copy.
 5. Przełącz do programu Word, a następnie kliknij polecenie Wklej w menu Edycja.
Aby skopiować grafiki, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz plik PDF w programie Adobe Acrobat Reader.
 2. Naciśnij klawisz SHIFT, a następnie kliknij przycisk Text Select Tool. Nie puszczając przycisku myszy, kliknij przycisk Graphic Select Tool na wyświetlonym pasku narzędzi.
 3. Po zmianie punktu wstawiania na ikonę z krzyżykiem narysuj prostokąt wokół grafiki.
 4. W menu Edit kliknij polecenie Copy.
 5. Przełącz do programu Word, a następnie w menu Edycja kliknij polecenie Wklej.
Aby ustalić, czy skopiowanie tekstu jest dozwolone, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu File wskaż polecenie Document Info, a następnie kliknij polecenie Security.
 2. Jeśli opcja
  Selecting Text and Graphics
  w ma wartość Allowed, można kopiować tekst i grafiki, a następnie wklejać zaznaczenie do innego programu.
powrót do początku

Acrobat Reader w wersji 2.x oraz 3.x

Aby skopiować tekst z pliku PDF, gdy używany jest program Adobe Acrobat Reader 2.x lub Adobe Acrobat Reader 3.x, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz dokument PDF w programie Adobe Acrobat Reader 2.x lub 3.x.
 2. Wykonując następujące czynności, zaznacz zawartość bieżącego obrazu ekranu, którego chcesz używać w programie Word:
  • Aby zaznaczyć i skopiować tekst, wykonaj następujące kroki w programie Adobe Acrobat Reader:
   1. W menu Tools kliknij polecenie Select Text.
   2. Przeciągnij wskaźnik tekstowy myszy nad tekstem do skopiowania. Tekst zostanie zaznaczony (wyróżniony).
  • Aby zaznaczyć i skopiować grafikę, wykonaj następujące kroki:
   1. W menu Tools kliknij polecenie Select Graphics.
   2. Przeciągnij wskaźnik krzyżowy myszy (wskaźnik krzyżowy myszy wygląda jak duży znak plus [+]) wokół obrazu lub grafiki do skopiowania.
 3. W menu Edit kliknij polecenie Copy.
 4. W programie Microsoft Word kliknij polecenie Wklej w menu Edycja.
powrót do początku

Uwagi dotyczące programu Adobe Acrobat Reader

Tekst wklejony z programu Adobe Acrobat Reader zachowuje formatowanie na poziomie znaków (na przykład czcionki, pogrubienie, podkreślenie, kursywa i kolory). Jednak po wklejeniu do programu Microsoft Word może być wymagane ponowne sformatowanie tekstu.


Jeśli w pliku PDF określono zabezpieczenia, zaznaczenie i skopiowanie zawartości dokumentu PDF do programu Word może nie być możliwe.


Zamieszczone w tym artykule informacje, jak skontaktować się z innymi firmami, mają ułatwiać uzyskanie potrzebnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są produkowane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

UWAGA: Program Acrobat Reader został opublikowany przez firmę Adobe Systems, Inc. Aby otrzymać kopie, informacje o programie lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z firmą Adobe Systems Incorporated.


powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290927 — ostatni przegląd: 21.08.2007 — zmiana: 1

Opinia