JAK: Drukowanie w programie Word 2002 zakresu stron wielosekcyjnego dokumentu

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 2000: 211636 .

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku, jak drukować strony dokumentu programu Microsoft Word należące do wielu sekcji, w których numeracja stron jest niezależna.


W programie Microsoft Word można utworzyć dokument składający się z wielu sekcji, w których numeracja stron jest niezależna. Aby określić stronę lub zakres stron, które mają być wydrukowane należy wtedy podać zarówno zakres stron, jak i numer sekcji. W przypadku dokumentu składającego się z wielu sekcji, w których każda pierwsza strona ma numer 1, bez podania numeru sekcji nie można określić, która „pierwsza strona” ma być drukowana.

Drukowanie zakresu stron należących do różnych sekcji

Aby wydrukować strony należące do różnych sekcji, należy w polu
Strony
(w sekcji
Zakres stron
w oknie dialogowym Drukowanie) zastosować następującą składnię:
p<
numer strony
>s<
numer sekcji
>-p<
numer strony
>s<
numer sekcji
>
Na przykład aby wydrukować strony od 5 w sekcji 3 do 2 w sekcji 4, należy wpisać:
p5s3-p2s4.


Aby wydrukować strony lub sekcje nie sąsiadujące ze sobą, należy wpisać numery stron i sekcji oddzielone przecinkiem. Na przykład aby wydrukować sekcje 3 i 5 z pominięciem sekcji 4, należy wpisać
s3,s5. Aby wydrukować strony od 2 do 5 w sekcji 3 i strony od 1 do 4 w sekcji 5, należy wpisać
p2s3-p5s3,p1s5-p4s5.


Aby wydrukować stronę lub zakres stron, wykonaj następujące kroki:
 1. Wyświetl stronę, od której ma zacząć się drukowanie i kliknij w dowolnym miejscu w obrębie marginesów.
 2. Zapamiętaj numer strony i sekcji wyświetlany na pasku stanu programu Word.
 3. Przewiń do ostatniej strony zakresu wydruku i kliknij w dowolnym miejscu między marginesami.
 4. Zapamiętaj numer strony i sekcji wyświetlany na pasku stanu programu Word.
 5. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
 6. Zaznacz opcję
  Strony, a następnie wpisz zakres, korzystając ze składni p<
  numer strony
  >s<
  numer sekcji
  >-p<
  numer strony
  >s<
  numer sekcji
  >.
 7. Kliknij przycisk
  OK, aby wydrukować zakres.
powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290984 — ostatni przegląd: 08.07.2003 — zmiana: 1

Opinia