XL2000: Jak korzystać z folderów startowych programu Excel

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Excel 2000: 240150 .

Streszczenie

Program Microsoft Excel korzysta z folderów startowych na dwa sposoby:

 • Aby załadować pliki programu Excel podczas uruchamiania


  -i-


 • Jako lokalizacji odwołania dla szablonów
Rzeczywiste lokalizacje folderów startowych mogą być różne w zależności od używanej wersji programu Excel. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących folderów startowych programu Excel, zobacz sekcję „Więcej informacji” dalej w tym artykule.

Więcej informacji

Foldery, z których program Excel korzysta podczas uruchamiania

Jeśli program Microsoft Excel jest zainstalowany w lokalizacji domyślnej, otwiera pliki z następujących ścieżek.

Systemy Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me)

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Office10\Xlstart
 • C:\Windows\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart


  UWAGA: Jeśli są włączone profile, ścieżka do folderu XLStart jest następująca:


  C:\Windows\Profiles\nazwa_użytkownika\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart
 • Folder określony w polu
  Inne położenie plików startowych
  na karcie
  Ogólne
  okna dialogowego
  Opcje
  (w menu
  Narzędzia
  kliknij polecenie
  Opcje).

System Microsoft Windows NT 4.0

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Office10\Xlstart
 • C:\Winnt\Profiles\nazwa_użytkownika\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart


  gdzie nazwa_użytkownika jest nazwą użytkownika użytą do zalogowania.
 • Folder określony w polu
  Przy uruchomieniu otwórz wszystkie pliki w
  na karcie
  Ogólne
  okna dialogowego
  Opcje
  (w menu
  Narzędzia
  kliknij polecenie
  Opcje).

System Microsoft Windows 2000

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Xlstart
 • C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART


  gdzie nazwa_użytkownika jest nazwą użytkownika użytą do zalogowania.
 • Folder określony w polu
  Przy uruchomieniu otwórz wszystkie pliki w
  na karcie
  Ogólne
  okna dialogowego
  Opcje
  (w menu
  Narzędzia
  kliknij polecenie
  Opcje).

System Microsoft Windows XP

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Xlstart
 • C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART


  gdzie nazwa_użytkownika jest nazwą użytkownika użytą do zalogowania.
 • Folder określony w polu
  Przy uruchomieniu otwórz wszystkie pliki w
  na karcie
  Ogólne
  okna dialogowego
  Opcje
  (w menu
  Narzędzia
  kliknij polecenie
  Opcje).

Typy plików akceptowane podczas uruchamiania programu Excel

Folderów startowych zazwyczaj używa się do ładowania szablonów i dodatków programu Excel, ale można ich również używać do ładowania skoroszytów. Jeśli te trzy typy plików są ładowane z folderu startowego, mają one następujące cechy.

Szablony

 • Zapisany i umieszczony w folderze startowym skoroszyt Zeszyt.xlt staje się skoroszytem domyślnym podczas uruchamiania programu Excel, a także podczas otwierania nowych dodatkowych skoroszytów.
 • Aby używać jakichkolwiek dodatkowych szablonów niestandardowych, które zostaną utworzone, należy je umieścić w następującym folderze:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033
  Następnie można użyć tych szablonów, klikając polecenie
  Nowy
  w menu
  Plik.

Dodatki

 • Dodatki <*.xla> umieszczone w folderze startowym zwykle nie pojawiają się podczas uruchamiania programu Excel, ale są ładowane do pamięci i uruchamiają wszelkie makra automatyczne.
 • Dodatków można używać, stosując dowolną, dostępną dla nich metodę (na przykład element menu lub przycisk paska narzędzi).

Skoroszyty

 • Skoroszyty <*.xls> umieszczone w folderze startowym są ładowane i pojawiają się podczas uruchamiania programu Excel, chyba że skoroszyt jest zapisany w stanie ukrytym. Na przykład skoroszyt makr osobistych <Personal.xls> jest skoroszytem makr globalnych, które program Excel zwykle ładuje z folderu Xlstart w stanie ukrytym.

Niepoprawne korzystanie z innej lokalizacji plików startowych

 • W przypadku korzystania z innej lokalizacji plików startowych należy określić ścieżkę do folderu, w którym znajdują się rozpoznawalne typy plików (takie jak szablony, dodatki i skoroszyty).
 • Jeśli program Excel znajdzie w folderze startowym nierozpoznawalne typy plików, może pojawić się komunikat o błędzie. Najczęściej występującym komunikatem o błędzie jest:
  Plik ma nierozpoznawalny format.

Korzystanie z domyślnej lokalizacji plików

 • Oprócz innej lokalizacji plików startowych, również ustawienie
  Domyślna lokalizacja plików
  znajduje się na karcie
  Ogólne
  w oknie dialogowym
  Opcje. To ustawienie różni się od ustawienia folderu startowego; określa ono lokalizację folderu, którą program Excel ma wskazywać podczas otwierania lub zapisywania pliku przy użyciu menu
  Plik.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o lokalizacjach folderu XLStart, kliknij polecenie Microsoft Excel – Pomoc w menu Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub w Kreatorze odpowiedzi wpisz hasło xlstart, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 291218 — ostatni przegląd: 08.04.2003 — zmiana: 1

Opinia