OFFXP: Jak sprawdzić wersję produktu pakietu Office

Streszczenie

W tym artykule jest opisane, jak określić dokładną wersję produktu pakietu Microsoft Office XP.


UWAGA: Wersja każdego produktu jest zwykle aktualizowana w przypadku zastosowania aktualizacji produktu lub wydania serwisowego pakietu Office. Jednakże nie wszystkie programy mogą wyświetlać zaktualizowaną wersję w oknie dialogowym Microsoft Program — Informacje (w menu Pomoc).

Więcej informacji

Opis numeru wersji

Produkty pakietu Microsoft Office używają następującej składni numeru wersji:
aa.bbbb.cccc
Ten numer zawiera trzy elementy:
aa Wersja pakietu Office

bbbb Wersja pliku wykonywalnego programu, na przykład Excel.exe

cccc Wersja pliku Mso.dll

Jak znaleźć numer wersji

Następujące kroki pomogą w określeniu zainstalowanej wersji programów pakietu Office.

Metoda 1: Okno dialogowe Informacje w menu Pomoc

W oknie dialogowym Microsoft Program — Informacje po nazwie produktu pojawia się numer. Na przykład w programie Microsoft Excel 2002 można zobaczyć następujący numer: (10.2614.2625).


UWAGA: Aby zlokalizować okno dialogowe Microsoft Program — Informacje, kliknij polecenie Microsoft Program — Informacje w menu Pomoc dowolnego programu pakietu Office.


WAŻNE: Ponieważ nie wszystkie aktualizacje zmieniają numer wersji wymieniony w oknie Microsoft Program — Informacje, należy sprawdzić właściwości pliku wykonywalnego programu.

Metoda 2: Sprawdzenie właściwości Wersja dla pliku wykonywalnego

Wykonaj te kroki, aby zlokalizować plik wykonywalny i sprawdzić wersję programu pakietu Office:
 1. Zlokalizuj plik wykonywalny programu pakietu Office. To jest domyślna lokalizacja tych plików w pakiecie Office XP:
  Program files\Microsoft Office\Office10
  Nazwy plików wykonywalnych są takie same dla każdej wersji pakietu Office i są następujące:
  Excel.exe

  Frontpg.exe (dołączony w pakiecie Professional Plus)

  Msaccess.exe (dołączony w pakiecie Professional)

  Outlook.exe

  PowerPnt.exe

  Winword.exe
 2. Po zlokalizowaniu programu pakietu Office, który chcesz sprawdzić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.
  2. W Eksploratorze Windows kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości w menu skrótów.
  3. Kliknij kartę Wersja. Wersja pliku ma format aa.bbbb.cccc, opisany w sekcji Opis numeru wersji.
WAŻNE: Jeżeli wersja wymieniona w oknie dialogowym Microsoft Program — Informacje jest inna niż wersja wymieniona we właściwości Wersja pliku wykonywalnego programu, zawsze należy uważać właściwość Wersja pliku wykonywalnego za zaktualizowany numer wersji.


Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

305095 OFFXP: History of Office XP Updates
Właściwości

Identyfikator artykułu: 291331 — ostatni przegląd: 08.04.2003 — zmiana: 1

Opinia