Informacje dotyczące listy plików uznanych za niebezpieczne w programie Internet Explorer 6

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

W programie Internet Explorer 6 dostępna jest lista plików uznanych za niebezpieczne, zakodowana w pliku Shdocvw.dll. Lista plików uznanych za niebezpieczne zapobiega przypadkowemu otwarciu pliku, który może być przyczyną problemów na danym komputerze.

Więcej informacji

Lista plików uznanych za niebezpieczne, dostępna w programie Internet Explorer 6, została zaktualizowana, tak aby była zgodna z odpowiednią listą pakietu Microsoft Office. Następujące typy plików zostały dodane do listy plików uznanych za niebezpieczne:


Rozszerzenie nazwy plikuTyp pliku
adRozszerzenie nazwy pliku projektu programu Microsoft Access
adpProjekt programu Access
crtCertyfikat zabezpieczeń
insUsługa nazw internetowych
mdbProgram Access
mdeBaza danych MDE programu Access
mscDokument Microsoft Common Console
mspPoprawka Instalatora Windows firmy Microsoft
sct Składnik skryptu systemu Windows
shbObiekt typu wycinek dla powłoki
vb Plik VBScript
wscSkładnik skryptu systemu Windows
wsf Plik skryptu systemu Windows
cpl Rozszerzenie Panelu sterowania
shs Obiekt typu wycinek dla powłoki
vsd Typ pliku programu Microsoft Visio
vst Typ pliku programu Visio
vss Typ pliku programu Visio
vsw Typ pliku programu Visio
Na liście plików uznanych za niebezpieczne, dostępnej w programie Internet Explorer, uwzględniono typy plików podane w poprzedniej tabeli oraz następujące typy plików:

 • asp
 • bas
 • bat
 • chm
 • cmd
 • com
 • exe
 • hlp
 • hta
 • inf
 • isp
 • js
 • jse
 • lnk
 • msi
 • mst
 • pcd
 • pif
 • reg
 • scr
 • url
 • vbe
 • vbs
 • ws
 • wsh

Modyfikowanie listy plików uznanych za niebezpieczne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące modyfikowania listy plików uznanych za niebezpieczne, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291387 OLEXP: Korzystanie z funkcji ochrony przed wirusami w programie Outlook Express 6
Właściwości

Identyfikator artykułu: 291369 — ostatni przegląd: 12.02.2008 — zmiana: 1

Opinia