Jak zmienić preferencje okna logowania i preferencje zamykania systemu w systemie Windows XP

Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy używać systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie wsparcia dla niektórych wersji systemu Windows

WPROWADZENIE

Jeśli komputer pełni rolę komputera domowego, Instalator systemu Windows konfiguruje system Microsoft Windows XP do korzystania z przyjaznego dla użytkownika ekranu powitalnego logowania oraz z przycisków zamykania systemu. Komputer domowy to komputer, na którym nie określono domeny sieciowej.

W tym artykule opisano sposób włączenia klasycznego ekranu logowania używanego na komputerze z systemem Windows XP przyłączonym do domeny. Ten klasyczny ekran logowania jest podobny do następującego:


Logowanie do systemu Windows
Nazwa użytkownika: _____________
Hasło: _____________
Powrót do początku

Więcej informacji

Korzystanie z klasycznego ekranu logowania

Aby tymczasowo użyć klasycznego ekranu logowania, należy na ekranie powitalnym logowania dwa razy nacisnąć klawisze CTRL+ALT+DEL.

Aby skonfigurować system Windows XP do używania klasycznych ekranów logowania i zamykania systemu w każdej sesji logowania, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Konta użytkowników.
 3. Kliknij przycisk Zmień sposób logowania lub wylogowywania użytkowników.
 4. Wyczyść pole wyboru Użyj ekranu powitalnego.
Uwaga W przypadku wyłączenia ekranu powitalnego logowania należy również wyłączyć opcję Szybkie przełączanie użytkowników.

Powrót do początku

Wymaganie od użytkowników naciśnięcia klawiszy CTRL+ALT+DEL przed pojawieniem się klasycznego ekranu logowania

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows XP


Aby przed wyświetleniem klasycznego ekranu logowania było wymagane od użytkowników naciśnięcie klawiszy CTRL+ALT+DEL, jak na komputerze z systemem Windows XP przyłączonym do domeny, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij podklucz Winlogon w następującej lokalizacji rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Aby zmienić nazwę wartości, wpisz ciąg DisableCAD, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Zachowaj dla wartości danych ustawienie 0. Ustawienie wartości danych jest wyświetlane jako 0x00000000(0).
Powrót do początku

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

314493 Jak zmienić wygaszacz ekranu logowania w systemie Windows XP

Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 291559 — ostatni przegląd: 25.03.2010 — zmiana: 1

Opinia