JAK: Lokalizowanie numerów telefonu usługi Microsoft Clearinghouse

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób lokalizowania odpowiednich numerów telefonu usługi Microsoft Clearinghouse dla wybranego kraju lub regionu za pomocą narzędzia Licencjonowanie usług terminalowych.


Lokalizowanie numeru telefonu, gdy działa serwer Licencjonowania usług terminalowych

Jeśli uaktywniono serwer Licencjonowania usług terminalowych, wykonaj następujące kroki w celu zlokalizowania odpowiednich numerów telefonu usługi Microsoft Clearinghouse w wybranym kraju lub regionie:
 1. Uruchom narzędzie
  Licencjonowanie usług terminalowych
  z apletu Narzędzia administracyjne.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij serwer w prawym okienku, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie
  Metoda połączenia
  kliknij pozycję Telefon.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć, wybrany kraj lub region i kliknij przycisk OK.
 5. Prawym przyciskiem myszy kliknij serwer w prawym okienku, kliknij pozycję
  Zainstaluj licencje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Numer telefonu usługi Microsoft Clearinghouse dla wybranego kraju lub regionu zostanie wyświetlony na ekranie. Zanotuj numer telefonu i kliknij przycisk Anuluj.
 7. Aby zmienić metodę aktywacji do wartości oryginalnej, kliknij prawym przyciskiem serwer w prawym okienku, kliknij polecenie Właściwości, zmień wartość na karcie
  Metoda połączenia, a następnie kliknij przycisk OK.

Lokalizowanie numeru telefonu, gdy nie działa serwer Licencjonowania usług terminalowych

Jeśli nie uaktywniono serwera Licencjonowania usług terminalowych, wykonaj następujące kroki w celu zlokalizowania odpowiednich numerów telefonu usługi Microsoft Clearinghouse w wybranym kraju lub regionie:
 1. Uruchom narzędzie
  Licencjonowanie usług terminalowych
  z apletu Narzędzia administracyjne.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij serwer w prawym okienku, kliknij pozycję
  Uaktywnij serwer, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Na ekranie
  Metoda połączenia
  kliknij, aby wybrać, pozycję Telefon z listy rozwijalnej i kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć, wybrany kraj lub region i kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony numer telefonu usługi Microsoft Clearinghouse dla wybranego kraju i regionu.

Materiały referencyjne

Właściwości

Identyfikator artykułu: 291795 — ostatni przegląd: 14.03.2002 — zmiana: 1

Opinia