Jak automatycznie pobierać kodery-dekodery w programie Windows Media Player dla systemu Windows XP

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

W tym artykule opisano sposoby automatycznego pobierania koderów-dekoderów w programie Windows Media Player dla systemu Windows XP.

Więcej informacji

Program Windows Media Player może być niezdolny do odtworzenia fragmentu zawartości wybranej przez użytkownika, jeżeli dana zawartość wymaga zastosowania kodera-dekodera, który nie może być pobrany do danego komputera lub nie jest obsługiwany przez program Windows Media Player. Domyślnie program Windows Media Player automatycznie pobiera kodery-dekodery niezbędne do odtworzenia pliku.

Aby włączyć automatyczne pobieranie koderów-dekoderów:
  1. W programie Windows Media Player kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.
  2. Kliknij kartę Odtwarzacz, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pobierz kodery-dekodery automatycznie w obszarze Aktualizacje automatyczne, jeżeli to pole wyboru nie jest zaznaczone.
  3. Kliknij przycisk OK.
Po wykonaniu tej procedury należy ponowić próbę odtworzenia pliku. Jeżeli nadal brak jest części audio lub wideo pliku, być może plik wymaga zastosowania kodera-dekodera, który nie jest obsługiwany przez program Windows Media Player.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące koderów-dekoderów obsługiwanych w programie Windows Media Player dla systemu Windows XP, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

291948 Windows Media Player for Windows XP Supported Codecs
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ustalania, który koder-dekoder jest niezbędny do odtworzenia pliku .avi, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
279242 Error Message When You Try to Play an .avi File with Windows Media Player
Właściwości

Identyfikator artykułu: 291818 — ostatni przegląd: 05.03.2004 — zmiana: 1

Opinia