Porty używane przez aktywację produktu Windows

Streszczenie

Aktywacja produktu Windows używa następujących portów:
80
- HTTP

443
- HTTPS

Więcej informacji

Aby aktywacja produktu Windows powiodła się, należy skonfigurować zapory lub inne urządzenia między klientem a Internetem, tak by umożliwiały przechodzenie ruchu przez porty 80 oraz 443.


Aby przetestować łączenie się przez porty, można użyć programu Microsoft Internet Explorer lub innych przeglądarek internetowych.


Aby sprawdzić, czy port 80 jest otwarty:
 1. Otwórz program Internet Explorer. Wpisz polecenie
  http://www.microsoft.com:80
  w pasku adresów, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Wpisz polecenie
  http://www.microsoft.com:80
  w pasku adresów, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Aby sprawdzić, czy port 443 jest otwarty:
 1. Otwórz program Internet Explorer. Wpisz polecenie
  https://www.microsoft.com:443
  w pasku adresów, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Wpisz polecenie
  https://www.microsoft.com:443
  w pasku adresów, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Jeżeli za każdym razem możesz uzyskać dostęp do witryny firmy Microsoft w sieci Web, porty 80 i 443 są dostępne.


Jeżeli przeglądarka wyświetli komunikat o błędzie, taki jak „Przekroczono limit czasu połączenia”, odpowiedni port może być zablokowany.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 291983 — ostatni przegląd: 12.05.2011 — zmiana: 1

Opinia