Zmiany w ustawieniach języka domyślnego nie są zachowywane w programie Word

Symptomy

Po ustawieniu języka domyślnego w programie Microsoft Office Word, a następnie ponownym uruchomieniu programu Word, zmiany nie są zachowywane.

Przyczyna

Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy na komputerze skonfigurowano więcej niż jeden język.

Jeżeli skonfigurowano więcej niż jeden język, język używany po uruchomieniu programu Word jest wybierany na podstawie ustawienia języka domyślnego wybranego w oknie dialogowym Usługi tekstowe.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy użyć jednej z poniższych metod.

Metoda 1. Usunięcie wszystkich dodatkowych układów klawiatury

Takie zachowanie nie pojawia wtedy, gdy istnieje tylko jeden układ klawiatury. Aby usunąć wszystkie dodatkowe układy klawiatury, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Klawiatura.
 3. W oknie dialogowym Właściwości: Klawiatura kliknij kartę Ustawienia regionalne, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 4. Z listy Wybierz jeden z zainstalowanych języków, który ma być używany podczas uruchamiania komputera wybierz żądany język.
 5. Na liście Zainstalowane usługi kliknij pozycję Klawiatura odpowiadającą językowi, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 6. Powtórz krok 5 dla wszystkich języków z wyjątkiem języka wybranego w kroku 4, a następnie kliknij przycisk OK dwa razy.

Metoda 2. Zainstalowanie języka domyślnego

Aby określić język domyślny używany po uruchomieniu programu Word, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W oknie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Klawiatura.
 3. W oknie dialogowym Właściwości: Klawiatura kliknij kartę Ustawienia regionalne, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 4. Na karcie Ustawienia kliknij przycisk Dodaj.
 5. W oknie dialogowym Dodawanie języka z listy Język wybierz żądany język, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Na liście Wybierz jeden z zainstalowanych języków, który ma być używany podczas uruchamiania komputera zaznacz żądany język, a następnie kliknij przycisk OK dwa razy.

Więcej informacji

Ikona Usługi tekstowe pojawia się w Panelu sterowania, jeżeli rozpoznawanie mowy zostało zainstalowane podczas instalacji pakietu Microsoft Office XP. Jeżeli rozpoznawanie mowy nie zostało zainstalowane, języki można wybierać w oknie dialogowym Właściwości: Klawiatura (w Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Klawiatura).
Właściwości

Identyfikator artykułu: 292106 — ostatni przegląd: 30.03.2007 — zmiana: 1

Opinia