Jak uzyskać aparat Instalatora Windows

Streszczenie

Aparat Instalatora Windows firmy Microsoft musi być obecny w systemie operacyjnym, zanim będzie można zainstalować pakiet Instalatora Windows (msi). W tym artykule opisano, jak uzyskać i zainstalować aparat Instalatora Windows, jeśli nie znajduje się on w systemie operacyjnym. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

310598 Overview of the Windows Installer technology

Więcej informacji

System Microsoft Windows XP zawiera Instalatora Windows w wersji 2.0. System Microsoft Windows Millennium Edition (Windows ME) zawiera Instalatora Windows w wersji 1.2. System Microsoft Windows 2000 zawiera Instalatora Windows w wersji 1.1.

Instalator Windows nie jest dołączony do systemów Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Wydanie drugie ani Microsoft Windows NT 4.0. Aby uruchamiać pakiety instalacyjne Instalatora Windows w tych systemach operacyjnych Windows, należy najpierw zainstalować aparat Instalatora Windows.

Pobieranie Instalatora Windows 2.0

Aby pobrać Instalatora Windows 2.0 dla systemów Windows 2000 i Windows NT, odwiedź następującą witrynę Microsoft — Centrum pobierania w sieci Web:Aby pobrać Instalatora Windows 2.0 dla systemów Windows Me, Windows 98 Wydanie drugie, Windows 98 i Windows 95, odwiedź następującą witrynę Microsoft — Centrum pobierania w sieci Web:

Pobieranie Instalatora Windows 3.0

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uzyskiwania Instalatora Windows 3.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

893803 Dostępny jest Instalator Windows 3.1 v2 (3.1.4000.2435)

Właściwości

Identyfikator artykułu: 292539 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia