Nie można drukować z programu Internet Explorer

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Symptomy

Przy próbie drukowania dokumentu lub obejrzenia go na podglądzie wydruku może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Wiersz: 539
Znak: 2
Błąd: Nieprawidłowy argument.
Kod: 0 URL: res://C:\WINDOWS\SYSTEM\SHDOCLC.DLL/preview.dlg

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, gdy plik Iepeers.dll jest uszkodzony lub jego wersja jest niewłaściwa.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wymień plik Iepeers.dll. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom komputer w trybie MS-DOS lub za pomocą dysku startowego.
  1. W systemie Windows 98 i Windows 95 należy kliknąć przycisk Start, kliknąć polecenie Zamknij system, kliknąć opcję Uruchom ponownie w trybie MS-DOS, a następnie kliknąć przycisk Tak.
  2. W systemie Windows Millennium Edition (Me) użyj dysku startowego systemu Windows Me i wybierz opcję Uruchom komputer bez obsługi CD-ROM.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia dysku startowego systemu Windows Me, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  267287 Jak utworzyć dysk startowy w systemie Windows Me
 2. Wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdym poleceniu:
  c:

  cd\windows\system

  ren IEPEERS.dll IEPEERS.old

  exit
 3. Wyodrębnij nową kopię pliku Iepeers.dll do folderu Windows\System. Plik Iepeers.dll można wyodrębnić z następującej lokalizacji:
  plik IE_5.cab dołączony do programu Internet Explorer dla Windows 98.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu korzystania z narzędzia Extract, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  129605 Jak wyodrębnić oryginalne skompresowane pliki systemu Windows
 4. Zarejestruj plik Iepeers.dll. W tym celu kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Uruchom, a następnie wpisz następujący wiersz polecenia:
  regsvr32 IEPEERS.DLL
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Uruchom ponownie komputer w normalny sposób.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 293176 — ostatni przegląd: 29.01.2004 — zmiana: 1

Opinia