MS14-018: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer: 8 kwietnia 2014

Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona nowszą aktualizacją. Zalecamy zainstalowanie najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Streszczenie

W tym artykule opisano aktualizację 2936068, która rozwiązuje problemy opisane w Biuletynie zabezpieczeń MS14-018 firmy Microsoft. Ta aktualizacja rozwiązuje sześć prywatnie zgłoszonych luk w zabezpieczeniach w programie Internet Explorer, które umożliwiają zdalne wykonywanie kodu. Ponadto ta aktualizacja zawiera kilka poprawek niezwiązanych z zabezpieczeniami dla programu Internet Explorer.

UwagaMimo że program Internet Explorer 10 nie jest zagrożony wykorzystaniem luk w zabezpieczeniach opisanych w biuletynie zabezpieczeń MS14-018 firmy Microsoft, ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami dla programu Internet Explorer 10.

Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Microsoft Update

Aby zainstalować tę aktualizację z witryny Microsoft Update, należy użyć funkcji automatycznego aktualizowania systemu Windows. W tym celu należy zapoznać się z sekcją Automatyczne uzyskiwanie aktualizacji zabezpieczeń w witrynie Centrum bezpieczeństwa firmy Microsoft w sieci Web.

Centrum pobierania Microsoft

Aby pobrać aktualizacje zabezpieczeń, należy przejść do Biuletynu zabezpieczeń MS14-018 firmy Microsoft.

W celu pobrania aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami dla programu Internet Explorer 10 należy skorzystać z poniższych linków pobierania.
System operacyjnySkładnikWpływ na zabezpieczeniaZastępowane aktualizacje
Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów 32-bitowychInternet Explorer 10
(2936068)
Brak2925418 w MS14-012
Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na procesorach x64Internet Explorer 10
(2936068)
Brak2925418 w MS14-012
Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na procesorach x64Internet Explorer 10
(2936068)
Brak2925418 w MS14-012
Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64Internet Explorer 10
(2936068)
Brak2925418 w MS14-012
Windows 8 dla systemów 32-bitowych Internet Explorer 10
(2936068)
Brak2925418 w MS14-012
Windows Server 2012Internet Explorer 10
(2936068)
Brak2925418 w MS14-012
Windows RTInternet Explorer 10[1]
(2936068)
Brak2925418 w MS14-012
[1] Ta aktualizacja nie jest dostępna w Centrum pobierania Microsoft. Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Windows Update jako aktualizacja ważna.
Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki GDR (General Distribution Release)

W zależności od wersji systemu Windows i wersji aplikacji, której dotyczy problem, poszczególne aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane. Stan aktualizacji należy określić, przeglądając poszczególne artykuły.
Numer artykułuTytuł artykułu
2955390Usługa BranchCache nie działa w programie Internet Explorer 10 w systemie Windows 7
2955389Elementy podrzędne elementu pola elastycznego nie są wyświetlane w programie Internet Explorer 10
2955388W przypadku wywołania metody deleteRow lub deleteCell w programie Internet Explorer 9 lub Internet Explorer 10 wzrasta liczba bajtów prywatnych
2955387Trwałe pliki cookie nie podlegają roamingowi w programie Internet Explorer 10
2935492Aplikacja 64-bitowa nie może załadować kontrolki ActiveX programu Adobe Reader, gdy na komputerze jest używany program Internet Explorer 10
2928896Tabela zagnieżdżona jest niewidoczna lub wyświetlana jako bardzo duża w programie Internet Explorer 9
2854645Błąd „Taki interfejs nie jest obsługiwany” podczas otwierania pliku z lokalizacji sieciowej FTP w programie Internet Explorer 11 lub Internet Explorer 10
Informacje o skrótach plików
Informacje o plikach
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2936068 — ostatni przegląd: 06.08.2014 — zmiana: 1

Opinia