Opis pakietu Application Compatibility Toolkit 2.0 dla systemu Windows XP

Streszczenie

Ten artykuł prezentuje listę dokumentów i narzędzi zawartych w pakiecie zgodności aplikacji Application Compatibility Toolkit 2.0. W artykule tym zamieszczono także informacje o tym, jak uzyskać i zainstalować pakiet Application Compatibility Toolkit 2.0. Pakiet Application Compatibility Toolkit 2.0 zawiera dokumenty i narzędzia pomocne klientom, którzy zakupili system Microsoft Windows, w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych ze zgodnością programów. W skład pakietu wchodzi między innymi specyfikacja logo Windows XP, dokument Typowe problemy ze zgodnością, a także kilka dokumentów o najlepszych sposobach testowania i narzędzia pomocne w rozwiązywaniu problemów ze zgodnością.

Więcej informacji

Do pakietu Application Compatibility Toolkit dołączone zostały następujące dokumenty i narzędzia.

Dokumenty

Specyfikacja aplikacji oznaczonych logo „Designed for Windows XP”

Firma Microsoft opracowała tę specyfikację w celu identyfikowania programów, które uruchamiają się pomyślnie i zapewniają wysoką jakość użytkowania w systemach operacyjnych Windows XP Professional i Windows XP Home Edition. Specyfikacja ta pomaga deweloperom oprogramowania, ponieważ definiuje minimalne wymagania, jakie programy powinny spełniać, aby działać na komputerach opartych na systemie Windows XP. Więcej informacji dotyczących logo „Designed for Windows XP” można uzyskać w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

Typowe problemy ze zgodnością aplikacji

Ta dokumentacja wyjaśnia najczęściej spotykane problemy ze zgodnością, które mogą występować podczas instalacji i uruchamiania programów na komputerach działających z systemem Windows XP.

Przegląd technologii zgodności aplikacji

Firma Microsoft służy pomocą niezależnym producentom oprogramowania i innym osobom, które chcą zaadaptować swoje programy w celu lepszego ich uruchamiania w systemie Windows XP. W tym artykule przedstawiono niektóre technologie zgodności aplikacji, takie jak tryby zgodności, pomoc do aplikacji oraz poprawki zgodności, oraz sposoby ich wykorzystania.

Procedura eksploracyjnego testu aplikacji w systemie Windows

W tym dokumencie opisano procedurę testowania funkcjonalności i stabilności oprogramowania w celu sprawdzenia, czy uruchamia się ono w systemie Windows XP lub Microsoft Windows 2000.

Lista kontrolna zgodności z systemem Windows

W tym dokumencie opisano serię testów weryfikujących zgodność programów dla komputerów opartych na systemie Windows XP. Należy zaznaczyć, że lista ta nie jest wyczerpująca i ma ona służyć jedynie jako wstęp do testowania programów.

Narzędzia

Pomoc dla pakietu Application Compatibility Toolkit

Zapewnia szczegółową pomoc w rozumieniu i użytkowaniu narzędzi zawartych w pakiecie Application Compatibility Toolkit.

Narzędzie administracji zgodnością

To narzędzie administracyjne zapewnia interfejs do pracy z danymi i funkcjami zgodności na komputerach z systemem Windows XP. Pozwala ono włączać i wyłączać wszelkie wewnętrzne poprawki systemowe, wyszukiwać poprawione programy na dyskach systemowych, a także tworzyć pakiety wielu poprawek, które można następnie rozpowszechniać i instalować na innych komputerach w celu rozwiązania problemów ze zgodnością.

Narzędzie weryfikatora aplikacji

Weryfikator aplikacji to narzędzie mające pomóc deweloperom w szczegółowym badaniu trudnych do testowania lub wykrycia problemów w programach. Mimo że narzędzie to koncentruje się na problemach ze zgodnością, zawiera także rozmaite testy sprawdzające ogólną stabilność programów i wierność zasadom dobrego programowania.

Qfixapp.exe

To narzędzie oferuje szybką i wydajną metodę testowania programów z zastosowaniem dowolnej z popularnych poprawek zgodności, zawartych w systemie operacyjnym Windows XP. Narzędzie to jest niezwykle przydatne przy testowaniu kombinacji poprawek i warstw, które mają poprawić problemy ze zgodnością programów.

PageHeap

PageHeap to wydajne narzędzie służące do znajdowania usterek związanych ze stertą, uszkodzeń i (w mniejszym stopniu) przecieków w programach uruchomionych na komputerach z systemem Windows XP.

Jak uzyskać i zainstalować pakiet Application Compatibility Toolkit 2.0

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu uzyskania i instalowania pakietu Application Compatibility Toolkit 2.0, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zgodności programów z systemem Windows XP, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

294403 Description of Windows XP Matching Information (Grabmi.exe) Tool
286575 A Program Compatibility Check List for Windows XP
292533 How to Use Windows Application Compatibility Mode
294416 How to Use Qfixapp.exe in Windows XP
304530 How to use the Compatibility Administration Tool in Windows XP
286568 Using Application Verifier to Troubleshoot Applications in Windows XP
285909 Troubleshooting Application Compatibility Issues in Windows XP
Aby uzyskać informacje dotyczące specyfikacji aplikacji „Designed for Windows XP”, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 294895 — ostatni przegląd: 23.10.2001 — zmiana: 1

Opinia