Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Internet Explorer: 1 maja 2014

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS14-021. Dowiedz się więcej na temat uzyskiwania poprawek uwzględnionych w tym biuletynie zabezpieczeń: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest przeznaczona dla następujących systemów:

 • Systemy, w których są używane wersje od 6 do 10 programu Internet Explorer.
 • Systemy, w których jest używany program Internet Explorer 11 i jest zainstalowana aktualizacja zabezpieczeń 2929437 lub 2919355.

  UwagaW systemach, w których nie zainstalowano aktualizacji zabezpieczeń 2929437 lub 2919355, należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń 2964444 . (strona może być w języku angielskim)

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Próba zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń w systemie Windows 7 bez zainstalowanej aktualizacji zabezpieczeń 2929437 powoduje awarię programu Internet Explorer. Aby uniknąć tego problemu, wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Zainstaluj aktualizację zabezpieczeń 2929437, a następnie zainstaluj aktualizację zabezpieczeń 2964358. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń 2929437, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   2929437 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Internet Explorer 11 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2: 8 kwietnia 2014 (strona może być w języku angielskim)
  • Zainstaluj aktualizację zabezpieczeń 2964444 zamiast aktualizacji zabezpieczeń 2964358. Aktualizacja zabezpieczeń 2964444 jest przeznaczona dla systemów bez zainstalowanej aktualizacji zabezpieczeń 2929437.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Mogą one również ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003
Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Informacje o plikach w systemach Windows 8 i Windows Server 2012
Informacje o plikach w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows

Jeśli nie można ustalić, czy jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, należy uruchomić program Informacje o systemie (Msinfo32.exe) i odczytać wartość wyświetloną na liście dla elementu Typ systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom lub Rozpocznij wyszukiwanie.
 2. Wpisz ciąg msinfo32.exe, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. W programie Informacje o systemie odczytaj wartość dla elementu Typ systemu.
  • W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x86.
  • W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x64.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827218 Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows (strona może być w języku angielskim)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2964358 — ostatni przegląd: 25.06.2014 — zmiana: 1

Opinia