Nowy dysk lub zmapowany dysk sieciowy jest niedostępny w Eksploratorze Windows

Symptomy

Jeśli:
 • zostanie utworzony nowy wolumin na dysku lokalnym;
 • zostanie podłączony dysk wymienny z istniejącym woluminem;
 • zostanie podłączona stacja przenośna (np. stacja dysków USB lub karta PCMCIA flash);
 • fizyczny dysk twardy lub stacja CD-ROM zostanie dodana do komputera;
 • podczas logowania zostaną użyte pliki offline i określone elementy do zsynchronizowania;
Może wystąpić dowolny z następujących symptomów:
 • istniejący zmapowany dysk sieciowy nie jest już dostępny w Eksploratorze Windows;
 • nowy dysk nie jest dostępny w Eksploratorze Windows;
 • nowy dysk jest widoczny w Eksploratorze Windows, ale przy próbie jego otwarcia jest wyświetlana zawartość innego istniejącego dysku;
 • istniejący dysk jest widoczny w Eksploratorze Windows, ale przy próbie jego otwarcia jest wyświetlana zawartość nowego dysku;
 • po ponownym uruchomieniu komputera dysk sieciowy może zostać zastąpiony przez nowy dysk;
 • po odłączeniu nowego dysku zamapowany dysk sieciowy ma tę samą literę dysku logicznego, którą miał przed dodaniem nowego dysku;
 • po ponownym uruchomieniu komputera może się również pojawić następujący komunikat o błędzie:
  Nazwa lokalnego urządzenia jest już w użyciu.
Uwaga: Nowe urządzenie (lub dysk) może pojawić się w Menedżerze urządzeń lub konsoli zarządzania dyskami.

Przyczyna

Problem występuje, jeśli zamapowanemu dyskowi sieciowemu zostanie przypisana pierwsza dostępna litera po przydzielonych woluminom lokalnym i stacjom CD-ROM. Po zainstalowaniu nowego urządzenia lub woluminu program Mount Manager, który przypisuje litery dysków woluminom, nie rozpoznaje zamapowanego dysku sieciowego i przypisuje jego literę nowemu urządzeniu lub woluminowi. Powoduje to konflikt z istniejącym zamapowanym dyskiem sieciowym.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows XP z dodatkiem SP2 (wersje dla komputerów z procesorami x86)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mountmgr.sys5.1.2600.322242,36825-Sep-200711:23x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.32222,142,72025-Sep-200712:05x86SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.32222,062,84825-Sep-200711:26x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.32222,020,86425-Sep-200711:26x86SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.32222,185,85625-Sep-200712:07x86SP2SP2QFE

Obejście problemu

Aby zapobiec występowaniu tego problemu, przy mapowaniu dysku sieciowego przypisz mu ostatnią dostępną literę dysku.

Aby obejść ten problem, po pojawieniu się nowego woluminu w konsoli zarządzania dyskami przydziel inną literę nowemu urządzeniu lub woluminowi. W tym celu należy wykonać następujące kroki:
Zarówno istniejący zamapowany dysk sieciowy, jak i nowy dysk będą widoczne w Eksploratorze Windows.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Domyślnie w systemie Windows XP zamapowane dyski sieciowe mają przypisywaną ostatnią dostępną literę dysku, poczynając od litery Z, co pozwala uniknąć konfliktu. Natomiast w systemie Windows 2000 zamapowanym dyskom sieciowym jest domyślnie przypisywana pierwsza dostępna litera dysku następująca po przypisanych woluminom lokalnym i stacjom CD-ROM.

Synchronizacja plików offline (CSC) powoduje zmapowanie dysku tymczasowego na pierwszą dostępną literę dysku. Jeśli w skrypcie logowania ta sama litera dysku jest używana do mapowania dysku sieciowego, pojawia się następujący komunikat o błędzie:
błąd 85: Nazwa lokalnego urządzenia jest już w użyciu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 297694 — ostatni przegląd: 11.09.2008 — zmiana: 1

Opinia