Najnowsze udostępnione pliki programu Visual C++ do pobrania

Dotyczy: Visual Studio 2010Visual Studio 2012Visual Studio 2013

Podsumowanie


Ten artykuł zawiera listę linków umożliwiających pobranie najnowszych wersji programu Microsoft Visual C++.

Visual Studio 2015, 2017 i 2019


Pobierz pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ dla programu Visual Studio 2015, 2017 i 2019. Te aktualizacje to najnowsze obsługiwane pakiety redystrybucyjne Visual C++ dla programu Visual Studio 2015, 2017 i 2019: W zestawie znajduje się podstawowa wersja Universal C Runtime – zobacz MSDN po więcej szczegółów.

Uwaga Visual C++ 2015, 2017 i 2019 wszystkie dzielą te same pliki do redystrybucji.

Na przykład zainstalowanie Visual C+++ 2019 wpłynie również na programy zbudowane przy użyciu Visual C++ 2015 i 2017. Jednak instalacja Visual C+++ 2015 nie zastąpi nowszych wersji plików zainstalowanych przez Visual C+++ 2017 i 2019.

Różni się to od wszystkich poprzednich wersji Visual C++, ponieważ każda z nich miała swoje własne pliki wykonawcze, nie udostępniane innym wersjom.

Visual Studio 2013 (VC++ 12.0)


Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Program C++ Runtime dla aplikacji Sideloaded Windows 8.1 na blogu Team VC++.

Visual Studio 2012 (VC++ 11.0)


Pobierz pakiety redystrybucyjne Microsoft Visual C++ dla programu Visual Studio 2012 Update 4. Jest to najnowszy obsługiwany pakiet redystrybucyjny Visual C++ dla programu Visual Studio 2012.

Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) SP1


Visual Studio 2008 (VC++ 9.0) SP1


  • Od 10 kwietnia 2018 r. oprogramowanie Visual Studio 2008 nie jest już obsługiwane. Aby pomóc w wykryciu najnowszych pobrań, łącza zostaną teraz zachowane, jednak w przyszłości mogą zostać usunięte.

Pakiety redystrybucyjne Visual C++


Pakiety redystrybucyjne Visual C++ umożliwiają instalację składników środowiska wykonawczego bibliotek środowiska Visual C++ na komputerze bez zainstalowanego środowiska Visual C++. Biblioteki te są wymagane do uruchamiania aplikacji opracowanych przy użyciu odpowiedniej wersji środowiska Visual C++.

 

Visual Studio 2008

Pakiety te umożliwiają instalację składników środowiska wykonawczego bibliotek C Runtime (CRT), Standard C++, ATL, MFC, OpenMP i MSDIA. Są one instalowane w zestawie natywnym pamięci podręcznej, znanym również jako folder WinSxS. Są one instalowane w wersjach systemów operacyjnych Windows, które obsługują zestawy wspólne, flub biblioteki obsługujące równoległe modele wdrażania (CRT, STL, ATL, MFC, OpenMP).
 

Aktualizacja zabezpieczeń Microsoft Foundation Class Library

Wykryto problem z zabezpieczeniami. Problem ten powoduje występowanie luki w aplikacjach Microsoft Foundation Class Library w systemach Windows z zainstalowanym pakietem Visual C++ Redist. Pakiety aktualizacji zabezpieczeń Microsoft Foundation Class Library wymienione w tym artykule zawierają najnowsze pliki redystrybucyjne dla programu Visual Studio.