Najnowsze udostępnione pliki programu Visual C++ do pobrania

Dotyczy: Visual Studio 2010 ProfessionalVisual Studio 2010 PremiumVisual Studio 2010 Ultimate Więcej

Podsumowanie


Ten artykuł zawiera listę linków umożliwiających pobranie najnowszych wersji programu Microsoft Visual C++.

Visual Studio 2017


Pobierz pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ dla programu Visual Studio 2017. Te aktualizacje to najnowsze obsługiwane pakiety redystrybucyjne Visual C++ dla programu Visual Studio 2017:

Visual Studio 2015


Pobierz pakiety redystrybucyjne Microsoft Visual C++ dla programu Visual Studio 2015 Update 3. Jest to najnowszy obsługiwany pakiet redystrybucyjny Visual C++ dla programu Visual Studio 2015. 

Visual Studio 2013 (VC++ 12.0)


Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wpis na blogu zespołu VC++.

Visual Studio 2012 (VC++ 11.0)


Pobierz pakiety redystrybucyjne Microsoft Visual C++ dla programu Visual Studio 2012 Update 4. Jest to najnowszy obsługiwany pakiet redystrybucyjny Visual C++ dla programu Visual Studio 2012.

Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) SP1


Visual Studio 2008 (VC++ 9.0) SP1


  • Od 10 kwietnia 2018 r. oprogramowanie Visual Studio 2008 nie jest już obsługiwane. Aby pomóc w wykryciu najnowszych pobrań, łącza zostaną teraz zachowane, jednak w przyszłości mogą zostać usunięte.

Więcej informacji


Informacje o pakietach redystrybucyjnych Visual C++

Pakiety redystrybucyjne Visual C++ umożliwiają instalację składników środowiska wykonawczego bibliotek środowiska Visual C++ na komputerze bez zainstalowanego środowiska Visual C++. Biblioteki te są wymagane do uruchamiania aplikacji opracowanych przy użyciu odpowiedniej wersji środowiska Visual C++.
 

Informacje o pakiecie redystrybucyjnym Visual C++ dla programu Visual Studio 2008

Pakiety te umożliwiają instalację składników środowiska wykonawczego bibliotek C Runtime (CRT), Standard C++, ATL, MFC, OpenMP i MSDIA. Biblioteki, które obsługują modele wdrożenia równoległego (CRT, STL, ATL, MFC, OpenMP), są instalowane w pamięci podręcznej zestawów natywnych — czyli folderze WinSxS — w wersjach systemu operacyjnego Windows zapewniających obsługę zestawów równoległych.
 

Informacje o aktualizacji zabezpieczeń MFC pakietu redystrybucyjnego programu Visual C++

Wykryto problem z zabezpieczeniami. Problem ten powoduje występowanie luki w aplikacjach MFC w systemach Windows z zainstalowanym pakietem Visual C++ Redist. Pakiety aktualizacji zabezpieczeń MFC wymienione w tym artykule zawierają najnowsze pliki redystrybucyjne dla programu Visual Studio.