Kreator nowego sprzętu może wykrywać urządzenie drukujące po każdym ponownym uruchomieniu komputera

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Przy każdym ponownym uruchomieniu komputera Kreator znajdowania nowego sprzętu może wykrywać wcześniej zainstalowaną drukarkę, chociaż nie jest to nowo zainstalowana drukarka.

Przyczyna

Ten problem może pojawić się wtedy, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Sterownik drukarki nie używał usługi Plug and Play podczas instalacji.
 • Został uszkodzony następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\LPTENUM

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy wykonać wszystkie kroki w Kreatorze nowego sprzętu, nawet jeśli kreator nie może wykryć nowej drukarki.

Rozwiązanie

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, należy skontaktować się z producentem drukarki w celu uzyskania zaktualizowanego sterownika lub konkretnych instrukcji dotyczących sposobu ukończenia instalacji danej drukarki za pomocą Kreatora znajdowania nowego sprzętu.

Na przykład w celu uzyskania informacji o drukarkach firmy HP należy odwiedzić następującą witrynę firmy HP w sieci Web:Aby użyć Edytora rejestru do usunięcia uszkodzonego klucza rejestru, należy wykonać następujące kroki:
 1. Zaloguj się do komputera, korzystając z konta administratora.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\LPTENUM
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz rejestru, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 6. W oknie dialogowym Potwierdzanie usunięcia klucza kliknij przycisk Tak.
 7. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
Po ponownym uruchomieniu systemu Windows XP wykryje on drukarkę i zainstaluje jej obsługę. Po zainstalowaniu drukarki nie będzie ona już więcej wykrywana przy każdym uruchomieniu systemu Windows XP.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 298370 — ostatni przegląd: 30.11.2007 — zmiana: 1

Opinia