Nie można pobierać plików o rozmiarze 2 GB lub większym

Symptomy

Podczas próby pobierania pliku z Internetu za pośrednictwem protokołu HTTP w programie Microsoft Internet Explorer może się okazać, że pobieranie nie zostało ukończone. W efekcie nie można pobrać pliku.

Przyczyna

Takie zachowanie może wystąpić, jeśli pobierany plik ma rozmiar co najmniej 2 gigabajty (GB). W programie Internet Explorer za pomocą protokołu HTTP nie można pobierać plików o takim rozmiarze.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy skonfigurować witrynę sieci Web dedykowaną do pobierania bardzo dużych plików. W tym celu należy wyłączyć opcję HTTP Keep-Alives Enabled dla witryny sieci Web obsługiwanej przez program IIS. Aby wyłączyć tę opcję, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom Menedżera internetowych usług informacyjnych (IIS).
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy witrynę sieci Web, która wymaga wprowadzenia zmian, a następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości).
  3. Wyczyść pole wyboru HTTP Keep-Alives Enabled zlokalizowane na karcie Web Site (Witryna sieci Web), a następnie kliknij przycisk OK.
Uwagi:
  • Opcja HTTP Keep-Alives Enabled umożliwia klientowi łączącemu się z serwerem sieci Web ponowne użycie bieżącej sesji TCP/IP podczas ładowania całej zawartości z tego serwera. Gdy ta opcja zostanie wyłączona, program kliencki Internet Explorer może pobierać pliki o rozmiarze do 4 GB. Powoduje ona jednak wymuszenie ustanawiania przez klienta nowej sesji TCP/IP z serwerem sieci Web dla każdego obiektu zawartości pobieranego ze strony sieci Web. Oprócz tego powoduje utworzenie dodatkowego obciążenia protokołu TCP/IP zarówno na serwerze, jak i kliencie, co negatywnie wpływa na czas pobierania stron.
  • Program Windows Internet Explorer 7 jest w stanie niezawodnie pobierać pliki o rozmiarze do 4 GB bez wprowadzania na serwerze opisanej powyżej zmiany. Nie ma obejścia umożliwiającego pobieranie za pomocą programu Internet Explorer 7 plików o rozmiarze większym niż 4 GB.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” .

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 298618 — ostatni przegląd: 21.04.2008 — zmiana: 1

Opinia