Zestawienie składników instalowanych podczas instalacji programu Internet Explorer 6

Streszczenie

Składniki instalowane przez program Internet Explorer 6 różnią się zależnie od systemu operacyjnego danego komputera i wybranego typu instalacji. W tym artykule zamieszczono listę wszystkich składników programu Internet Explorer 6 i narzędzi internetowych, instalowanych w różnych systemach operacyjnych Windows.


UWAGA: Jeżeli nie zaznaczono inaczej, należy przyjąć, że numerem wersji składników uwzględnionych na poniższej liście jest 6.00.2600.0000.

Więcej informacji

Systemy Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows 98 Wydanie drugie

 • Przeglądarka sieci Web Internet Explorer 6
 • Microsoft Outlook Express 6
 • Książka adresowa
 • Kreator połączeń internetowych
 • Windows Media Player (wersja 6.04.07.1119)
 • Kodery-dekodery programu Windows Media Player (wersja 6.04.07.1028)
 • DirectDrawEx (wersja 4.71.1113.0)
 • Podzbiór składników Microsoft Data Access Components (MDAC) (wersja 2.10.3711.9)
 • Powiązania danych dynamicznego HTML (wersja 5.5000.3130.0)
 • DirectAnimation (wersja 6.01.09.727)
 • Pakiety językowe (japoński, koreański, europejski, chiński [tradycyjny i uproszczony], tajlandzki, hebrajski, wietnamski, arabski)
 • Podstawowe czcionki programu Internet Explorer (wersja 1.00.0000.6)
 • Dodatkowe czcionki sieci Web (wersja 1.00.0000.6)
 • Pliki obsługi obrazów w formacie AOL ART (wersja 5.0.0.2)
 • Pakiet przeglądania w trybie offline
 • Harmonogram zadań (wersja 4.71.1968.1)
 • Autorstwo zaawansowane
 • Pomoc programu Internet Explorer i aparat Pomocy (wersja 4.74.9273.0)
 • Rozszerzenia przeglądania dla programu Internet Explorer
 • Dostęp do witryny MSN (wersja 4.9.9.2)
 • Uniscribe (wersja 1.400.2411.1)
 • Renderowanie grafiki wektorowej
 • Automatyzacja OLE (wersja 2.40.4518.0)
 • Obsługa języka skryptów Visual Basic (wersja 5.6.0.6626)
 • Pakiet wyjątków programu Internet Explorer
 • Macromedia Flash Player (wersja 5.0.42.0)

System Microsoft Windows Millennium Edition (Me)

 • Przeglądarka sieci Web Internet Explorer 6
 • Microsoft Outlook Express 6
 • Książka adresowa
 • Windows Media Player (wersja 6.04.07.1119)
 • Rozszerzenia przeglądania dla programu Internet Explorer
 • Pakiet przeglądania w trybie offline
 • Autorstwo zaawansowane
 • Uniscribe (wersja 1.400.2411.1)
 • Renderowanie grafiki wektorowej
 • Obsługa języka skryptów Visual Basic
 • Pakiety językowe (japoński, koreański, europejski, chiński [tradycyjny i uproszczony], tajlandzki, hebrajski, wietnamski, arabski)
 • Pakiet wyjątków programu Internet Explorer

System Microsoft Windows NT 4.0

 • Przeglądarka sieci Web Internet Explorer 6
 • Microsoft Outlook Express 6
 • Książka adresowa
 • Kreator połączeń internetowych
 • Windows Media Player (wersja 6.04.07.1119)
 • Kodery-dekodery programu Windows Media Player (wersja 6.04.07.1028)
 • DirectDrawEx (wersja 4.71.1113.0)
 • Podzbiór składników Microsoft Data Access Components (MDAC) (wersja 2.10.3711.9)
 • Powiązania danych dynamicznego HTML (wersja 5.5000.3130.0)
 • DirectAnimation (wersja 6.01.09.727)
 • Rozszerzenia przeglądania dla programu Internet Explorer
 • Pomoc programu Internet Explorer i aparat Pomocy (wersja 4.74.9273.0)
 • Pakiety językowe
 • Podstawowe czcionki programu Internet Explorer (wersja 1.00.0000.6)
 • Dodatkowe czcionki sieci Web (wersja 1.00.0000.6)
 • Pliki obsługi obrazów w formacie AOL ART (wersja 5.0.0.2)
 • Pakiet przeglądania w trybie offline
 • Harmonogram zadań (wersja 4.71.1968.1)
 • Autorstwo zaawansowane
 • Dostęp do witryny MSN (wersja 4.9.9.2)
 • Uniscribe (wersja 1.400.2411.1)
 • Renderowanie grafiki wektorowej
 • Automatyzacja OLE (wersja 2.40.4518.0)
 • Obsługa języka skryptów Visual Basic (wersja 5.6.0.6626)
 • Pakiety językowe (japoński, koreański, europejski, chiński [tradycyjny i uproszczony], tajlandzki, hebrajski, wietnamski, arabski)
 • Pakiet wyjątków programu Internet Explorer
 • Macromedia Flash Player (wersja 5.0.42.0)
UWAGA: W przypadku wersji programu Internet Explorer 6, dostosowanych przez administratora w firmie przy użyciu zestawu Internet Explorer Administration Kit (IEAK) w systemie Windows NT 4.0, może również być instalowany składnik Aktualizacja pulpitu Windows w wersji 4.72.3612.1706.

System Microsoft Windows 2000

Należy zauważyć, że opcja Instalacja minimalna lub dostosowanie przeglądarki jest niedostępna podczas instalacji na komputerze z systemem Windows 2000. Okno dialogowe Opcje składników jest więc niedostępne, dlatego nie można wybrać indywidualnych składników programu Internet Explorer. Instalowane są następujące składniki:

 • Przeglądarka sieci Web Internet Explorer 6
 • Microsoft Outlook Express 6
 • Windows Media Player (wersja 6.04.07.1119)
 • Obsługa języka skryptów Visual Basic (wersja 5.6.0.6626)
 • Pakiet wyjątków programu Internet Explorer

System Microsoft Windows XP

W systemie Windows XP uwzględniono program Internet Explorer 6, jednak instalacja programu Internet Explorer 6 jest obsługiwana w systemie Windows XP w celu umożliwienia dostosowania (znakowania). Pakiet wyjątków programu Internet Explorer jest również instalowany w systemie Windows XP, ponieważ ten składnik nie został uwzględniony w systemie Windows XP.

Wersje programu Internet Explorer dostosowane przy użyciu zestawu IEAK przez usługodawcę internetowego, dostawcę treści internetowych lub administratora w firmie mogą być instalowane w systemie Windows XP w celu dostosowania (znakowania).

Opcja Instalacja minimalna lub dostosowanie przeglądarki jest niedostępna podczas instalowania programu Internet Explorer 6 na komputerze z systemem Windows XP. Okno dialogowe Opcje składników jest więc niedostępne, dlatego nie można wybrać indywidualnych składników programu Internet Explorer.

Informacje ogólne

Aby uzyskać informacje dotyczące pobierania i instalowania programu Internet Explorer 6, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania programu Internet Explorer 6 Public Preview, kliknij poniższe numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
293513 Dostępność i opis programu Internet Explorer 6
298637 Brak opcji instalowania folderów sieci Web podczas instalacji programu Internet Explorer 6
282841 Uaktualnienie programu Internet Explorer 6 nie instaluje programu MSN Messenger
299893 Unable to Install FTP Folders When You Install Internet Explorer 6
Właściwości

Identyfikator artykułu: 298624 — ostatni przegląd: 12.02.2008 — zmiana: 1

Opinia