Jak wyłączyć obiekty typu tool band i Pomocnik przeglądarki innych firm

Streszczenie

W tym artykule opisano kroki związane z wyłączaniem obiektów typu tool band i Pomocnik przeglądarki innych firm, zainstalowanych w celu wykorzystania z programem Internet Explorer. Konieczne może być wyłączenie tych funkcji podczas rozwiązywania problemów z programem Internet Explorer.

Więcej informacji

Pomoc z przewodnikiem dotycząca wyłączania obiektów typu tool band i Pomocnik przeglądarki innych firm

Dostępna jest Pomoc z przewodnikiem dotycząca wyłączania obiektów typu tool band i Pomocnik przeglądarki innych firm. Pomoc z przewodnikiem może prowadzić przez kolejne operacje, jakie należy wykonać, lub może je wykonać automatycznie za użytkownika.

Operacje wykonywane przez Pomoc z przewodnikiem można cofnąć po zakończeniu korzystania z tego narzędzia. Aby cofnąć operacje wykonane przez Pomoc z przewodnikiem, należy ponownie uruchomić to narzędzie. Na stronie powitalnej kliknij łącze Undo this Guided Help (Cofnij operacje wykonane przez tę Pomoc z przewodnikiem), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Pomocy z przewodnikiem, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

915092 Description of Guided Help for Microsoft Knowledge Base articles

Wymagania dotyczące instalowania i używania Pomocy z przewodnikiem

  • Aby zainstalować Pomoc z przewodnikiem, należy zalogować się do systemu Windows przy użyciu konta administratora komputera.
  • Na komputerze musi być uruchomiony system Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition lub Windows XP Tablet PC Edition, aby można było zainstalować i używać Pomocy z przewodnikiem.
Najpierw należy pobrać Pomoc z przewodnikiem. Aby rozpocząć, kliknij następujące łącze. Download Guided Help

Kroki związane z ręcznym wyłączaniem obiektów typu tool band i Pomocnik przeglądarki innych firm

Aby ręcznie wyłączyć obiekty typu tool band i Pomocnik przeglądarki:
  1. Zamknij wszystkie wystąpienia programu Internet Explorer, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Opcje internetowe.
  3. Kliknij kartę Zaawansowane.
  4. W obszarze Przeglądanie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Włącz rozszerzenia przeglądarki innych firm (wymaga ponownego uruchomienia).
  5. Uruchom ponownie program Internet Explorer.
Wykonanie tych kroków powoduje zmianę danych wartości ciągu „Enable Browser Extensions” na „No” (Nie) w następującym kluczu rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Obiekt typu tool band został wprowadzony z programem Internet Explorer 5 w celu zapewnienia obsługi funkcji paska radia. Ta funkcja może umieścić okno na pasku w formancie Rebar obsługującym paski narzędzi w programie Internet Explorer. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące obiektów typu tool band, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Obiekty typu Pomocnik przeglądarki są składnikami modelu COM (Component Object Model) ładowanymi przez program Internet Explorer podczas uruchamiania tego programu. Te obiekty są uruchamiane w kontekście pamięci przeglądarki i mogą wykonywać dowolne akcje w odniesieniu do dostępnych okien i modułów. Aby uzyskać informacje dla deweloperów dotyczące obiektów typu Pomocnik przeglądarki, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 298931 — ostatni przegląd: 05.03.2008 — zmiana: 1

Opinia