XADM: Elementy kalendarza znikają z folderów użytkowników

Symptomy

Podczas korzystania z kalendarza można zauważyć, że jego elementy zostały usunięte lub znikły z folderów kalendarza. W dzienniku zdarzeń aplikacji może być zarejestrowany następujący komunikat:
Typ:Błąd
Źródło:EXCDO
Kategoria:Ogólne
Identyfikator zdarzenia:8206
Komputer:EXCHANGE
Opis: Zapisywanie terminu przez agenta kalendarza nie powiodło się, kod błędu 0x8000ffff.
Można zaobserwować, że zostały usunięte elementy kalendarza zaplanowane jednorazowo w każdym tygodniu lub według innego harmonogramu.

Przyczyna

Zachowanie takie może być spowodowane skanowaniem przez skaner wirusów dysku M w instalowalnym systemie plików (IFS) na komputerze z programem Exchange 2000 i może wystąpić podczas cotygodniowego lub codziennego skanowania serwera. Skaner wirusów może być skonfigurowany do skanowania wszystkich dysków serwera. Podczas skanowania dysku M elementy w magazynie informacji są traktowane jak pliki. Wówczas skaner wirusów modyfikuje właściwość lub atrybut elementów kalendarza, skutkiem czego mogą one być ukryte.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć dysk M ze skanowania przez skaner wirusów. W celu odtworzenia utraconych elementów kalendarza należy użyć kopii zapasowej utworzonej przed utratą elementów lub ponownie je utworzyć ręcznie.

Stan

Zachowanie takie jest zgodne z projektem systemu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 299046 — ostatni przegląd: 07.03.2006 — zmiana: 1

Opinia