Opisy zdarzeń zabezpieczeń systemu Windows 2000 (część 1 z 2)

Streszczenie

W tym artykule znajdują się opisy różnych zdarzeń związanych z zabezpieczeniami i inspekcją oraz informacje ułatwiające ich interpretację. Zdarzenia te są rejestrowane w dzienniku zdarzeń związanych z zabezpieczeniami, a ich źródło jest definiowane jako „Zabezpieczenia”. Następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base stanowi część 2 z 2:

301677 Opisy zdarzeń zabezpieczeń systemu Windows 2000 (część 2 z 2)

Więcej informacji


Identyfikator zdarzenia: 512 (0x0200)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Trwa uruchamianie systemu Windows NT.

Identyfikator zdarzenia: 513 (0x0201)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Trwa zamykanie systemu Windows NT.
Spowoduje ono zamknięcie wszystkich sesji logowania.

Identyfikator zdarzenia: 514 (0x0202)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Pakiet uwierzytelnień został załadowany przez urząd zabezpieczeń lokalnych.
Ten pakiet uwierzytelnień będzie używany do sprawdzania prób logowania.
Nazwa pakietu uwierzytelnień: %1

Identyfikator zdarzenia: 515 (0x0203)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Proces logowania zaufanego został zarejestrowany przez Urząd zabezpieczeń lokalnych.
Ten proces logowania został wybrany jako zaufany do przesyłania żądań logowania.
Nazwa procesu logowania: %1

Identyfikator zdarzenia: 516 (0x0204)

Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Wewnętrzne zasoby przydzielone dla organizowania kolejek komunikatów inspekcji
zostały wyczerpane, przez co niektóre wyniki inspekcji zostały utracone.
Liczba odrzuconych komunikatów inspekcji: %1

Identyfikator zdarzenia: 517 (0x0205)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Dziennik inspekcji został wyczyszczony
Podstawowa nazwa użytkownika: %1 Podstawowa domena: %2
Podstawowy identyfikator logowania: %3 Nazwa użytkownika klienta: %4
Domena klienta: %5 Identyfikator logowania klienta: %6

Identyfikator zdarzenia: 518 (0x0206)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Pakiet powiadamiania został załadowany przez menedżera kont zabezpieczeń.
Ten pakiet będzie powiadamiany o wszelkich zmianach kont i haseł.
Nazwa pakietu uwierzytelnień: %1

Identyfikator zdarzenia: 528 (0x0210)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Pomyślne logowanie:
Nazwa użytkownika: %1 Domena: %2
Identyfikator logowania: %3 Typ logowania: %4
Proces logowania: %5 Pakiet uwierzytelnień: %6
Nazwa stacji roboczej: %7

Identyfikator zdarzenia: 529 (0x0211)
Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
Przyczyna: Nieznana nazwa użytkownika lub złe hasło
Nazwa użytkownika: %1 Domena: %2
Typ logowania: %3 Proces logowania: %4
Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6

Identyfikator zdarzenia: 530 (0x0212)
Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
Przyczyna: Przekroczenie ograniczenia czasu logowania
Nazwa użytkownika: %1 Domena: %2
Typ logowania: %3 Proces logowania: %4
Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6

Identyfikator zdarzenia: 531 (0x0213)
Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
Przyczyna: Konto jest obecnie wyłączone
Nazwa użytkownika: %1 Domena: %2
Typ logowania: %3 Proces logowania: %4
Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6

Identyfikator zdarzenia: 532 (0x0214)
Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
Przyczyna: Wygasła ważność określonego konta użytkownika
Nazwa użytkownika: %1 Domena: %2
Typ logowania: %3 Proces logowania: %4
Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6

Identyfikator zdarzenia: 533 (0x0215)
Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
Przyczyna: Użytkownik nie ma uprawnień do logowania na tym komputerze
Nazwa użytkownika: %1 Domena: %2
Typ logowania: %3 Proces logowania: %4
Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6

Identyfikator zdarzenia: 534 (0x0216)
Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
Przyczyna: Użytkownik nie ma uprawnień
do logowania na tym komputerze
Nazwa użytkownika: %1 Domena: %2
Typ logowania: %3 Proces logowania: %4
Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6

Identyfikator zdarzenia: 535 (0x0217)
Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
Przyczyna: Wygasła ważność hasła określonego konta użytkownika
Nazwa użytkownika: %1 Domena: %2
Typ logowania: %3 Proces logowania: %4
Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6

Identyfikator zdarzenia: 536 (0x0218)
Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
Przyczyna: Składnik NetLogon nie jest aktywny
Nazwa użytkownika: %1 Domena: %2
Typ logowania: %3 Proces logowania: %4
Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6

Identyfikator zdarzenia: 537 (0x0219)
Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
Przyczyna: Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas logowania
Nazwa użytkownika: %1 Domena: %2
Typ logowania: %3 Proces logowania: %4
Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6

Identyfikator zdarzenia: 538 (0x021A)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Wylogowanie się użytkownika
Nazwa użytkownika: %1 Domena: %2
Identyfikator logowania: %3 Typ logowania: %4.

Identyfikator zdarzenia: 539 (0x021B)
Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
Przyczyna: Konto jest zablokowane
Nazwa użytkownika: %1 Domena: %2
Typ logowania: %3 Proces logowania: %4
Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6

Identyfikator zdarzenia: 540 (0x021c)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Pomyślne logowanie do sieci
Nazwa użytkownika: %1 Domena: %2
Identyfikator logowania: %3 Typ logowania: %4
Proces logowania: %5 Pakiet uwierzytelnień: %6
Nazwa stacji roboczej: %7

Identyfikator zdarzenia: 541 (0x021d)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Ustanowiono skojarzenie zabezpieczeń IKE.
Tryb: %1 Tożsamość elementu równorzędnego: %2
Filtr: %3 Parametry: %4

Identyfikator zdarzenia: 542 (0x021e)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Zakończono skojarzenie zabezpieczeń IKE.
Tryb: Ochrona danych (tryb szybki)
Filtr: %1 Przychodzące SPI: %2
Wychodzące SPI: %3

Identyfikator zdarzenia: 543 (0x021f)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Zakończono skojarzenie zabezpieczeń IKE.
Tryb: Wymiana klucza (tryb główny)
Filtr: %1

Identyfikator zdarzenia: 544 (0x0220)
Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Próba ustanowienia skojarzenia zabezpieczeń IKE nie powiodła się ze względu na niemożność
uwierzytelnienia elementu równorzędnego. Nie można było ustanowić zaufania dla certyfikatu.
Tożsamość elementu równorzędnego: %1 Filtr: %2

Identyfikator zdarzenia: 545 (0x0221)
Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Uwierzytelnienie elementu równorzędnego IKE nie powiodło się.
Tożsamość elementu równorzędnego: %1 Filtr: %2

Identyfikator zdarzenia: 546 (0x0222)
Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Próba ustanowienia skojarzenia zabezpieczeń IKE zakończyła się niepowodzeniem,
ponieważ element równorzędny przysłał nieprawidłową ofertę.
Tryb: %1 Filtr: %2
Atrybut: %3 Wartość oczekiwana: %4
Wartość odebrana: %5

Identyfikator zdarzenia: 547 (0x0223)
Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Negocjowanie skojarzenia zabezpieczeń IKE zakończyło się niepowodzeniem.
Tryb: %1 Filtr: %2
Miejsce niepowodzenia: %3 Przyczyna niepowodzenia: %4

Identyfikator zdarzenia: 560 (0x0230)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Otwarty obiekt
Serwer obiektu: %1 Typ obiektu: %2
Nazwa obiektu: %3 Nowy identyfikator dojścia: %4
Identyfikator operacji:{%5,%6} Identyfikator procesu: %7
Podstawowa nazwa użytkownika: %8 Podstawowa domena: %9
Podstawowy identyfikator logowania: %10 Nazwa użytkownika klienta: %11
Domena klienta: %12 Identyfikator logowania klienta: %13
Dostępy %14 Przywileje %15

Identyfikator zdarzenia: 561 (0x0231)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Przydzielono dojście
Identyfikator dojścia: %1 Identyfikator operacji:{%2,%3}
Identyfikator procesu: %4

Identyfikator zdarzenia: 562 (0x0232)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Zamknięte dojście
Serwer obiektu: %1 Identyfikator dojścia: %2
Identyfikator procesu: %3

Identyfikator zdarzenia: 563 (0x0233)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Obiekt otwarty do usunięcia
Serwer obiektu: %1 Typ obiektu: %2
Nazwa obiektu: %3 Nowy identyfikator dojścia: %4
Identyfikator operacji:{%5,%6} Identyfikator procesu: %7
Podstawowa nazwa użytkownika: %8 Podstawowa domena: %9
Podstawowy identyfikator logowania: %10 Nazwa użytkownika klienta: %11
Domena klienta: %12 Identyfikator logowania klienta: %13
Dostępy %14 Przywileje %15

Identyfikator zdarzenia: 564 (0x0234)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Usunięty obiekt
Serwer obiektu: %1 Identyfikator dojścia: %2
Identyfikator procesu: %3

Identyfikator zdarzenia: 565 (0x0235)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Otwarty obiekt
Serwer obiektu: %1 Typ obiektu: %2
Nazwa obiektu: %3 Nowy identyfikator dojścia: %4
Identyfikator operacji:{%5,%6} Identyfikator procesu: %7
Podstawowa nazwa użytkownika: %8 Podstawowa domena: %9
Podstawowy identyfikator logowania: %10 Nazwa użytkownika klienta: %11
Domena klienta: %12 Identyfikator logowania klienta: %13
Dostępy %14 Przywileje %15
Właściwości:%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25

Identyfikator zdarzenia: 566 (0x0236)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Operacja na obiekcie
Typ operacji %1 Typ obiektu: %2
Nazwa obiektu: %3 Identyfikator dojścia: %4
Identyfikator operacji:{%5,%6} Podstawowa nazwa użytkownika: %7
Podstawowa domena: %8 Podstawowy identyfikator logowania: %9
Nazwa użytkownika klienta: %10 Domena klienta: %11
Identyfikator logowania klienta: %12 Żądane dostępy %13

Identyfikator zdarzenia: 576 (0x0240)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Specjalne przywileje przypisane dla nowego logowania:
Nazwa użytkownika: %1 Domena: %2
Identyfikator logowania: %3 Przypisano: %4

Identyfikator zdarzenia: 577 (0x0241)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Wywołana uprzywilejowana usługa
Serwer: %1 Usługa: %2
Podstawowa nazwa użytkownika: %3 Podstawowa domena: %4
Podstawowy identyfikator logowania: %5 Nazwa użytkownika klienta: %6
Domena klienta: %7 Identyfikator logowania klienta: %8
Przywileje: %9

Identyfikator zdarzenia: 578 (0x0242)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Operacja na uprzywilejowanym obiekcie
Serwer obiektu: %1 Dojście obiektu: %2
Identyfikator procesu: %3 Podstawowa nazwa użytkownika: %4
Podstawowa domena: %5 Podstawowy identyfikator logowania: %6
Nazwa użytkownika klienta: %7 Domena klienta: %8
Identyfikator logowania klienta: %9 Przywileje: %10

Identyfikator zdarzenia: 592 (0x0250)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Utworzono nowy proces
Identyfikator nowego procesu: %1 Nazwa pliku obrazu: %2
Identyfikator procesu Twórcy: %3 Nazwa użytkownika: %4
Domena: %5 Identyfikator logowania: %6

Identyfikator zdarzenia: 593 (0x0251)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Proces zakończył się
Identyfikator procesu: %1 Nazwa użytkownika: %2
Domena: %3 Identyfikator logowania: %4

Identyfikator zdarzenia: 594 (0x0252)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Dojście do obiektu zostało powtórzone
Źródłowy Identyfikator dojścia: %1 Źródłowy Identyfikator procesu: %2
Docelowy Identyfikator dojścia: %3 Docelowy Identyfikator procesu: %4

Identyfikator zdarzenia: 595 (0x0253)
Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Uzyskano pośredni dostęp do obiektu
Typ obiektu: %1 Nazwa obiektu: %2
Identyfikator procesu: %3 Podstawowa nazwa użytkownika: %4
Podstawowa domena: %5 Podstawowy identyfikator logowania: %6
Nazwa użytkownika klienta: %7 Domena klienta: %8
Identyfikator logowania klienta: %9 Dostępy: %10
Właściwości

Identyfikator artykułu: 299475 — ostatni przegląd: 22.05.2006 — zmiana: 1

Opinia