Informacje ogólne o systemie BIOS komputera

Jeżeli niniejszy artykuł nie wyjaśnia napotkanego problemu ze sprzętem, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących sprzętu:

Streszczenie

W związku z tym, że niniejsze informacje są związane bezpośrednio ze sprzętem, a nie z oprogramowaniem firmy Microsoft, są one podawane wyłącznie do celów informacyjnych. Jeśli te informacje nie pomogą w uzyskaniu informacji o danym systemie BIOS, należy skontaktować się z producentem komputera.

W tym artykule opisano następujące tematy:

Więcej informacji

Co to jest system BIOS?

System BIOS został utworzony przez producenta płyty głównej lub sprzętu. System BIOS jest tym elementem, który uruchamia komputer po włączeniu jego zasilania. Produkty oprogramowania, w tym system operacyjny Windows, współpracują z systemem BIOS, aby ułatwić obsługę komputera.

Kto jest producentem płyty głównej?

W celu określenia producenta płyty głównej należy zajrzeć do dokumentacji dołączonej do komputera. Większość zestawów komputerowych zawiera instrukcję do płyty głównej, która jest zazwyczaj najlepszym źródłem informacji o sprzęcie, płycie głównej i systemie BIOS. Jeśli nie masz tej instrukcji, w celu określenia producenta płyty głównej skontaktuj się z producentem komputera. Jeśli nie możesz określić nazwy producenta płyty głównej, korzystając z wyżej opisanych metod, to zwróć uwagę, że informacje o systemie BIOS są często wyświetlane na ekranie w trakcie trwania testu POST (Power On Self Test) uruchamianego po uruchomieniu komputera. Nie ma jednak żadnego standardu określającego miejsce i czas wyświetlania tych informacji. Zazwyczaj są one wyświetlane w trakcie liczenia i testowania pamięci. Pamiętaj, że informacje te mogą być wyświetlane w dowolnym miejscu na ekranie i zależy to wyłącznie od producenta. Na przykład firma American Megatrends, Inc. prawie zawsze wyświetla informacje o systemie BIOS u dołu ekranu w postaci bardzo długich ciągów liczbowych. Inny producent systemów BIOS, firma Award, wyświetla zazwyczaj informacje o systemie BIOS w górnej części ekranu wraz ze swoim logo.

Aby znaleźć informacje o systemie BIOS:
 1. Włącz komputer, który jest wyłączony.
 2. W czasie liczenia pamięci na ekranie naciśnij jeden raz przycisk PAUSE/BREAK. W większości komputerów przycisk PAUSE/BREAK zatrzymuje procedurę włączania zasilania. Pamiętaj, że na niektórych komputerach liczenie pamięci może być kontynuowane.
 3. Przeczytaj, a następnie zapisz wszystkie informacje wyświetlone na ekranie.

  WAŻNE: Jest bardzo ważne, aby zanotować informacje znajdujące się u dołu ekranu. Mogą one zawierać informacje o wersji i dacie systemu BIOS, jak również wersji i poziomie specyfikacji Plug and Play płyty głównej.

  Wyświetlone informacje mogą na przykład wyglądać następująco:
  • W górnej części ekranu:
   AWARD Modular BIOS version 4.51pg Energy Star Alliance PnP BIOS Version 1.0a Release 06/06/1996/L
  • W dolnej części tego samego ekranu:
   06/17/96-001430vx-2a59HtBC-00 Hit F1 to run setup.

Jak określić, z kim należy się skontaktować w sprawie uaktualnienia?

Mając już informacje na temat systemu BIOS, można zajrzeć do witryny producenta w sieci Web i poszukać informacji o danej płycie głównej lub systemie BIOS. Jeśli nie potrafisz ustalić adresu producenta w sieci Web, być może znajdziesz potrzebne informacje na jednej z następujących witryn innych firm w sieci Web: Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Czy dostępne jest uaktualnienie systemu BIOS?

Po znalezieniu producenta, który dostarczył kod systemu BIOS, należy określić, czy możliwe jest uaktualnienie systemu BIOS. Jeżeli nie masz całkowitej pewności, że system BIOS wymaga aktualizacji, zwróć się w tej sprawie do producenta sprzętu. Nieprawidłowa aktualizacja systemu BIOS może uniemożliwić uruchomienie komputera, co z kolei może spowodować utratę danych lub inne problemy.

Czy uaktualnienie systemu BIOS jest konieczne?

Nawet jeśli stwierdzisz, że system BIOS w komputerze jest przestarzały, należy pamiętać, że jego aktualizacja może nie rozwiązać problemu z oprogramowaniem. Aby określić, czy potrzebne jest uaktualnienie systemu BIOS, musisz zwrócić się do producenta sprzętu.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 299697 — ostatni przegląd: 12.09.2006 — zmiana: 1

Opinia