Jak narzędzie Przywracanie systemu obsługuje używanie miejsca na dysku twardym

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak narzędzie Przywracanie systemu obsługuje używanie miejsca na dysku twardym, w szczególności, gdy występują problemy z ilością miejsca na dysku.

Więcej informacji

Domyślnie narzędzie Przywracanie systemu jest włączone na wszystkich partycjach dysku twardego po ukończeniu instalacji systemu Windows XP Home Edition lub Windows XP Professional. Jednak po instalacji systemu operacyjnego narzędzie Przywracanie systemu zostaje automatycznie wstrzymane, gdy na dysku systemowym jest mniej niż 200 megabajtów (MB) wolnego miejsca. Narzędzie to automatycznie wznawia monitorowanie w następnym czasie bezczynności systemu — jak tylko stanie się dostępne 200 MB miejsca na dysku twardym. To samo zachowanie jest oczekiwane po instalacji systemu Windows XP, jeśli na dowolnej partycji zacznie wyczerpywać się dostępne miejsce na dysku twardym.

Ponadto, jeśli użycie dysku obejmie miejsce przeznaczone na magazyn danych, na przykład z plikami niemonitorowanymi, narzędzie Przywracanie systemu zawsze „oddaje” miejsce magazynu danych systemowi. Dzieje się tak dlatego, że rozmiar magazynu danych nie oznacza miejsca zarezerwowanego i jest zawsze wyliczany jako rozmiar efektywny. Jeśli na przykład rozmiar magazynu danych jest skonfigurowany jako 500 MB, z których 200 MB jest już wykorzystane, a bieżący rozmiar wolnego miejsca na dysku twardym wynosi tylko 150 MB, rozmiarem efektywnym jest 350 MB (200 + 150), a nie 500 MB. Innymi słowy, rozmiar magazynu danych jest zawsze ograniczony przez wolne miejsce dostępne na dysku twardym. W szczególności należy pamiętać o następujących warunkach:

  • Gdy na danym dysku twardym pozostanie mniej niż 80 MB wolnego miejsca, narzędzie Przywracanie systemu przeczyszcza magazyn danych do 75 % jego rozmiaru lub usuwa przynajmniej jeden punkt przywracania (w przypadku, gdy wykorzystanie magazynu danych jest już mniejsze niż 75 %). Narzędzie Przywracanie systemu nie przestaje tworzyć punktów przywracania. Nadal kontynuuje ono tworzenie punktów kontrolnych czasu bezczynności i przeczyszcza je według zasady „pierwszy utworzony, pierwszy usunięty” (FIFO; first in, first out), gdy zaczyna brakować miejsca.
  • Gdy na dysku pozostanie mniej niż 50 MB wolnego miejsca, narzędzie Przywracanie systemu całkowicie czyści magazyn danych i zawiesza swoje działanie na wszystkich dyskach (zgodna blokada), dopóki ponownie nie stanie się dostępna minimalna ilość miejsca (200 MB). Wtedy narzędzie Przywracanie systemu wznawia monitorowanie zmian.

    UWAGA: 200 MB jest wymagane tylko na dysku systemowym.
Jeśli jakikolwiek dysk zostanie wstrzymany, narzędzie Przywracanie systemu zostaje wstrzymane na wszystkich dyskach. W takim wypadku interfejs użytkownika narzędzia Przywracanie systemu pokazuje dyski jako wstrzymane. Powodem takiego zachowania jest to, że gdyby narzędzie Przywracanie systemu niezależnie wstrzymywało (blokowało) dyski, a następnie przeprowadzało proces przywracania, niektóre dyski byłyby przywracane, a inne nie, jeśli użytkownik końcowy jawnie nie wyłączyłby tych dysków. Taki scenariusz wprowadzałby system w bardzo niespójny stan, szczególnie w przypadku instalowania programów na dysku innym niż systemowy. Przy próbie uruchomienia narzędzia Przywracanie systemu, gdy znajduje się ono w stanie wstrzymania, pojawia się następujący komunikat ostrzegawczy:

Przywracanie systemu jest wstrzymane na dysku litera_dysku z powodu zbyt małej ilości dostępnego miejsca. Aby uruchomić ponownie Przywracanie systemu, zwolnij co najmniej 200 MB miejsca na dysku. Czy chcesz uruchomić Oczyszczanie dysku, aby teraz zwolnić więcej miejsca na dysku?
Gdy na komputerze wyczerpuje się miejsce na dysku, na pasku zadań pojawia się dymek z ostrzeżeniem, że na komputerze jest zbyt mało lub że nie ma miejsca na dysku, w miarę jak osiągane są kolejne wartości progowe (odpowiednio 200 MB, 80 MB i 50 MB). Po kliknięciu tego dymku automatycznie zostaje uruchomione narzędzie Oczyszczanie dysku, które próbuje zwolnić dodatkowe miejsce na dysku. Jeśli zwolniona ilość miejsca na dysku jest niewystarczająca, pojawia się jeden z komunikatów ostrzegawczych wymienionych w następnych sekcjach tego artykułu. W tym momencie użytkownik może uruchomić narzędzie Dodaj/Usuń programy w celu odinstalowania niektórych programów i zwolnienia w ten sposób miejsca na dysku twardym.

Narzędzie Oczyszczanie dysku wyświetla ostrzeżenie o małej ilości miejsca na dysku, gdy na dysku zaczyna brakować miejsca, co zagraża wyłączeniem ochrony zapewnianej przez narzędzie Przywracanie systemu. Jeśli komunikaty pojawiające się przy wartości progowej 200 MB zostaną zignorowane i ilość wolnego miejsca na dysku nadal będzie spadać, kolejne komunikaty będą się pojawiać przy wartościach progowych około 80 MB i 50 MB wolnego miejsca na dysku.

Na dyskach innych niż systemowe pojawia się jedno ostrzeżenie, ale nie pojawiają się dodatkowe ostrzeżenia po uruchomieniu narzędzia Oczyszczanie dysku.

Komunikaty w dymkach

Pojawiają się różne komunikaty w dymkach dotyczące miejsca na dysku. Opisano je poniżej.
Przy 200 MB wolnego miejsca na dysku:

Mało miejsca na dysku

Wyczerpuje się miejsce na dysku lokalnym (litera_dysku). Aby zwolnić miejsce na dysku przez usunięcie starych lub nieważnych plików, kliknij tutaj...
Przy 80 MB i 50 MB wolnego miejsca na dysku:

Mało miejsca na dysku

Wyczerpuje się miejsce na dysku lokalnym (litera_dysku). Aby zwolnić miejsce na dysku przez usunięcie starych lub nieważnych plików, kliknij tutaj...

Komunikaty ostrzegawcze

Pojawiają się różne komunikaty ostrzegawcze dotyczące miejsca na dysku. Opisano je poniżej.

Przy progu 200-MB wolnego miejsca na dysku:

Na dysku systemu Windows jest wciąż tylko ilość MB wolnego miejsca.
W celu zapewnienia niezawodności systemu zalecane jest co najmniej 200 MB wolnego miejsca na dysku systemu Windows. Możesz zwolnić jeszcze więcej miejsca, usuwając nieużywane programy.

Czy chcesz zrobić to teraz?
Przy progu 80-MB wolnego miejsca na dysku:

Na dysku systemu Windows jest wciąż tylko ilość MB wolnego miejsca. Jest to krytycznie mała ilość wolnego miejsca na dysku. Jeśli nie zwolnisz na tym dysku przynajmniej 200 MB, program Przywracanie systemu może nie być w stanie wyśledzić lub cofnąć szkodliwych zmian zaistniałych na komputerze. Możesz zwolnić jeszcze więcej miejsca, usuwając nieużywane programy. Czy chcesz zrobić to teraz?
Uwaga: Jeśli system osiągnie mniej niż 80 MB wolnego miejsca na dysku twardym, przy próbie uruchomienia narzędzia Przywracanie systemu pojawia się następujący komunikat:

Przywracanie systemu

Nie można wykonać przywracania z powodu zbyt małej ilości wolnego miejsca na dysku systemowym (litera_dysku:\). Zwolnij co najmniej 80 MB miejsca na tym dysku.
Czy chcesz uruchomić Oczyszczanie dysku, aby teraz zwolnić więcej miejsca na dysku?
Przy progu 50-MB wolnego miejsca na dysku:

Na dysku systemu Windows jest wciąż tylko ilość MB wolnego miejsca. Jest to krytycznie mała ilość wolnego miejsca na dysku. Z powodu niewystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku program Przywracanie systemu wstrzymał śledzenie zmian na tym komputerze. Oznacza to, że program Przywracanie systemu nie będzie w stanie cofnąć ewentualnych szkodliwych zmian. Aby ponownie uaktywnić Przywracanie systemu, zwolnij przynajmniej 200 MB miejsca na dysku. Możesz zwolnić jeszcze więcej miejsca, usuwając nieużywane programy.
Czy chcesz zrobić to teraz?
Uwaga: Jeśli to ostrzeżenie zostanie zignorowane, przy następnej próbie uruchomienia narzędzia Przywracanie systemu pojawi się następujący komunikat:

Przywracanie systemu jest wstrzymane z powodu zbyt małej ilości miejsca dostępnej na dysku systemowym (litera_dysku). Aby uruchomić ponownie narzędzie Przywracanie systemu, zapewnij co najmniej 200 MB wolnego miejsca na tym dysku.
Czy chcesz uruchomić Oczyszczanie dysku, aby teraz zwolnić więcej miejsca na dysku?
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia Przywracanie systemu, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

299904 The System Restore Utility May Be Suspended on a System Drive Even Though There Is Enough Disk Space

295659 The Registry Keys and Values for the System Restore Utility

Właściwości

Identyfikator artykułu: 300044 — ostatni przegląd: 20.09.2005 — zmiana: 1

Opinia