Zmienianie ustawień paska zadań pod kątem obsługi kilku ekranów

Jeśli korzystasz z kilku ekranów (na przykład z kilku monitorów), możesz zdecydować, czy pasek zadań ma być pokazywany na wszystkich ekranach, i wybrać układ przycisków na paskach zadań.

Aby pokazać pasek zadań na wszystkich ekranach

 1. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar na pasku zadań, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia.
 2. Sprawdź, czy w obszarze Wiele ekranów jest zaznaczona opcja Pokaż pasek zadań na wszystkich ekranach.
Aby wybrać sposób pokazywania przycisków paska zadań na wielu ekranach:

 1. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar na pasku zadań, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia.
 2. W obszarze Wiele ekranów wybierz jedną z opcji na liście Pokaż przyciski paska zadań na, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK.
   • Wszystkie paski zadań. Przyciski paska zadań odpowiadające wszystkim otwartym oknom zostaną zduplikowane na paskach zadań wyświetlonych na poszczególnych ekranach.
   • Główny pasek zadań i pasek zadań, gdzie jest otwarte okno. Przycisk paska zadań będzie wyświetlany na głównym monitorze, a także na pasku zadań na ekranie, na którym jest otwarte okno.
   • Pasek zadań na ekranie, na którym jest otwarte okno. Przycisk paska zadań będzie wyświetlany tylko na ekranie, na którym jest otwarte okno. Przyciski nie są duplikowane na innych paskach zadań.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 30056 — ostatni przegląd: 30.09.2016 — zmiana: 1

Opinia