JAK: Łączenie się z folderami udostępnionymi przez sieć (w domenie) w systemie Windows 2000

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku, jak użytkownicy mogą łączyć się z folderami udostępnionymi na komputerze znajdującym się w domenie opartej na systemie Windows 2000. Komputer z systemem Windows 2000 może działać w środowisku domeny ze scentralizowanymi zabezpieczeniami i zarządzaniem lub jako komputer autonomiczny. Jeśli komputer z systemem Windows 2000 jest skonfigurowany jako komputer autonomiczny, może zostać dołączony do innych komputerów autonomicznych w grupie roboczej. Jeden z podstawowych powodów wybrania takiego rozwiązania, to możliwość współużytkowania plików i folderów w sieci. W tym dokumencie zakłada się, że protokołem w sieci jest TCP/IP.


Powrót do początku

Łączenie się z folderami udostępnionymi w sieci

Po udostępnieniu folderu, użytkownicy na innych komputerach mogą podłączać się do folderu przez sieć. Użytkownicy podłączeni do udziału, mogą:
 • Otwierać pliki
 • Zapisywać pliki
 • Usuwać pliki
 • Tworzyć, modyfikować i usuwać foldery
 • Wykonywać inne zadania
Operacje, które użytkownicy mogą wykonywać, zależą od poziomu udzielonych im uprawnień. Istnieje kilka sposobów otwierania udziałów na innym komputerze:
 • Moje miejsca sieciowe
 • Ścieżka w postaci UNC (Universal Naming Convention)
 • Mapowany dysk sieciowy
Powrót do początku

Aby połączyć się z folderem udostępnionym, korzystając z Moich miejsc sieciowych

 1. Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę Moje miejsca sieciowe.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Cała sieć.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Sieć Microsoft Windows, a następnie kliknij dwukrotnie domenę.
 4. Kliknij dwukrotnie komputer z udostępnionymi plikami, do których chcesz uzyskać dostęp. System Windows 2000 wyświetli wszystkie udostępnione foldery i drukarki na tym komputerze.
 5. Kliknij dwukrotnie wybrany folder udostępniony.
 6. Jeśli konto użytkownika ma uprawnienie do dostępu do tego udziału, w folderze udostępnionym można wyświetlić wszystkie foldery i pliki. Udzielony poziom uprawnień określa, jakie czynności można wykonać w przypadku plików i folderów.
Powrót do początku

Aby połączyć się z folderem udostępnionym, korzystając z formatu UNC

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz nazwę udziału, używając formatu UNC (\\nazwa_serwera\nazwa_udziału), a następnie kliknij przycisk OK. System Windows 2000 wyświetli wszystkie udostępnione foldery i drukarki na określonym komputerze.
 3. Aby uzyskać dostęp do udostępnionych plików, kliknij dwukrotnie folder udostępniony.
Powrót do początku

Aby połączyć się z folderem udostępnionym, korzystając z mapowanego dysku sieciowego

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Mapuj dysk sieciowy.
 3. W polu Dysk kliknij literę dysku, do której będzie mapowany udostępniony zasób.
 4. W polu Folder wpisz nazwę serwera oraz udostępnioną nazwę zasobu w postaci \\nazwa_serwera\nazwa. Możesz też kliknąć przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować zasób.
Powrót do początku

Uwagi dotyczące łączenia się z folderami udostępnionymi

 • System Windows 2000 domyślnie próbuje ponownie podłączyć wszystkie mapowane dyski podczas następnego logowania się do systemu. Jeśli nie chcesz, aby tak było (na przykład, jeśli dysk ma być mapowany tylko w bieżącej sesji), kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Podłącz ponownie po zalogowaniu.
 • Użytkownik domyślnie jest podłączany do innych komputerów przy użyciu aktualnie używanych uwierzytelnień logowania. Aby użyć innych uwierzytelnień, kliknij łącze Połącz używając innej nazwy użytkownika, a następnie, aby połączyć się z zasobem sieciowym, wpisz odpowiednią nazwę użytkownika i hasło.
 • Właśnie utworzony mapowany dysk (oraz wszystkie inne dyski na komputerze) będzie widoczny w okienku Foldery w programie Eksplorator Windows. Dostęp do plików znajdujących się w folderze udostępnionym można uzyskać z dowolnego programu lub komputera za pomocą litery mapowanego dysku.
Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

Nie można połączyć się z serwerem, używając nazwy komputera

Po wpisaniu ciągu \\nazwa_komputera w polu Otwórz, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie zawierający informację, że nie można znaleźć ścieżki sieciowej. To zachowanie może być spowodowane problemami związanymi z połączeniami sieciowymi i rozpoznawaniem nazw.


Spróbuj wykonać poniższe kroki, aby ustalić, czy komputer może komunikować się w sieci:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie
  ping nazwa_komputera, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie wyświetlona jedna z następujących odpowiedzi:
  • Nieznany host: Oznacza to, że komputer nie może ustalić adresu TCP/IP, za pomocą którego ma komunikować się z komputerem o wpisanej nazwie. Należy sprawdzić konfigurację usług WINS oraz DNS, aby upewnić się, że te usługi poprawnie tłumaczą nazwę komputera na adresu protokołu TCP/IP.
  • Adres TCP/IP komputera, z którym próbujesz się połączyć, a następnie cztery komunikaty „Upłynął limit czasu żądania”: Oznacza to, że rozpoznawanie nazw działa poprawnie, ale nie można się skomunikować z komputerem zdalnym. Należy sprawdzić, czy pomiędzy Twoim komputerem a komputerem, z którym chcesz się połączyć, nie występują problemy z połączeniem, na przykład uszkodzone lub odłączone kable albo problemy z koncentratorami lub przełącznikami. Ponadto mogą występować problemy związane z konfiguracją adresu TCP/IP na Twoim komputerze lub komputerze z którym chcesz się połączyć.
  • Adres TCP/IP komputera, z którym chcesz się połączyć, a następnie cztery komunikaty „Odpowiedź z Adres IP”: Oznacza to, że komunikacja TCP/IP pomiędzy tymi dwoma komputerami działa poprawnie. Należy sprawdzić, czy na komputerze, z którym chcesz się połączyć, działa usługa Serwer.
Powrót do początku

W Moich miejscach sieciowych nie widać komputera, z którym próbuję się połączyć

Moje miejsca sieciowe pobierają dane z usługi Przeglądarka, której działanie jest zależne od cyklicznych ogłoszeń wysyłanych przez komputery w sieci. Jeśli w Moich miejscach sieciowych nie ma komputera, mógł on być niedawno ponownie uruchomiony, powodując usunięcie pozycji z listy przeglądania. Aby połączyć się z tym komputerem, można poczekać na automatyczną aktualizację listy przeglądania (zwykle do kilku minut) lub użyć innych tu opisanych metod.


Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 300856 — ostatni przegląd: 26.06.2003 — zmiana: 1

Opinia