Tymczasowe pliki internetowe zajmują więcej miejsca na dysku, niż zostało to określone

Symptomy

Może wystąpić jeden lub oba z następujących symptomów:
 • Folder tymczasowych plików internetowych może zajmować więcej miejsca na dysku, niż zostało to określone w polu Ilość miejsca na dysku do użycia (aby odnaleźć pole Ilość miejsca na dysku do użycia, kliknij polecenie Ustawienia na karcie Ogólne w oknie dialogowym Opcje internetowe).
 • Pliki pobrane z witryn sieci Web mogą pozostawać w folderze tymczasowych plików internetowych (ale nie będą widoczne w Eksploratorze Windows) po kliknięciu przycisku Usuń pliki na karcie Ogólne w oknie dialogowym Opcje internetowe, a następnie kliknięciu i zaznaczeniu pola wyboru Usuń całą zawartość offline.

  UWAGA: Zgodnie z projektem Eksplorator Windows używa plików Desktop.ini i Index.dat do udostępnienia funkcji rozszerzenia powłoki dla tymczasowych plików internetowych. Plik Index.dat jest plikiem indeksu pamięci podręcznej programu Internet Explorer. Ułatwia to pracę mechanizmu pamięci podręcznej przeglądarki, przyspieszając dostęp do często odwiedzanych stron sieci Web w ramach różnych procesów przeglądarki w tym samym kontekście użytkownika. Podczas wyświetlania folderu tymczasowych plików internetowych w Eksploratorze Windows wyświetlane są również pliki cookie, ale te pliki są fizycznie przechowywane w folderze Cookies, przy czym jest to również zgodne z projektem. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu usuwania plików cookie, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  278835 Jak usuwać pliki cookie

Przyczyna

Ten problem może występować z następujących przyczyn:

Zawartość strony sieci Web została tylko częściowo pobrana (na przykład w przypadku kliknięcia przycisku Stop podczas otwierania strony lub przejścia do innej strony przed całkowitym pobraniem strony). Strumień wideo jest pobierany za pomocą formantu ActiveX AxisCamControl (rozpowszechnianego przez firmę Axis Communications), który służy do przesyłania strumienia wideo na żywo z kamery. Niektóre z plików w folderze tymczasowych plików internetowych są ukryte, używane przez inne procesy lub chronione w inny sposób.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, należy przenieść folder tymczasowych plików internetowych do innej lokalizacji, usunąć stary folder, a następnie w razie potrzeby przenieść folder tymczasowych plików internetowych z powrotem do oryginalnej lokalizacji. Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Utwórz nowy folder w folderze Mój komputer lub w Eksploratorze Windows.
 2. W programie Internet Explorer kliknij Opcje internetowe w menu Narzędzia.
 3. Na karcie Ogólne kliknij polecenie Ustawienia w obszarze Tymczasowe pliki internetowe.
 4. W oknie dialogowym Ustawienia kliknij polecenie Przenieś folder w folderze tymczasowych plików internetowych.
 5. Kliknij folder utworzony w kroku 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wylogowanie, kliknij przycisk Tak, a następnie ponownie zaloguj się do systemu Windows. Jeśli ten monit nie zostanie wyświetlony, kliknij przycisk OK, aby zamknąć wszystkie okna dialogowe.
 7. W folderze Mój komputer albo w Eksploratorze Windows usuń stary folder tymczasowych plików internetowych, a następnie utwórz nowy folder w tej samej lokalizacji i z tą samą nazwą.
 8. Ponownie wykonaj kroki od drugiego do szóstego, ale w kroku piątym kliknij i wybierz nowy folder utworzony w kroku siódmym.
UWAGA: Ten proces należy powtórzyć po zalogowaniu się jako każdy użytkownik komputera.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 301057 — ostatni przegląd: 28.09.2011 — zmiana: 1

Opinia