JAK: Instalowanie Narzędzi obsługi systemu Windows 2000 na komputerze z systemem Windows 2000 Server

Streszczenie

Pracownicy pomocy technicznej i administratorzy sieci mogą używać Narzędzi obsługi systemu Windows 2000 w celu ułatwienia zarządzania sieciami i rozwiązywania problemów. Narzędzia obsługi systemu Windows 2000 należy zainstalować przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną firmy Microsoft. W tym artykule opisano, jak zainstalować Narzędzia obsługi systemu Windows 2000 na komputerze z systemem Windows 2000 Server.


Powrót do początku

Instalacja Narzędzi obsługi systemu Windows 2000

Aby zainstalować Narzędzia obsługi systemu Windows 2000:
  1. Uruchom system Windows 2000. Pamiętaj, że musisz zalogować się jako członek grupy administratorów, aby zainstalować te narzędzia.
  2. Włóż dysk z systemem Windows 2000 do stacji CD-ROM.
  3. Kliknij przycisk Przeglądaj ten dysk CD-ROM, a następnie otwórz folder Support\Tools.
  4. Kliknij dwukrotnie ikonę Setup.exe, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
W systemie Windows 2000 zawarto następujące narzędzia:
Acldiag.exe

Adsiedit.msc

Apcompat.exe

Apmstat.exe

Browstat.exe

Clonepr.dll

Dcdiag.exe

Depends.exe

Dfsutil.exe

Dnscmd.exe

Dommig.doc

Dsacls.exe

Dsastat.exe

Dskprobe.exe

Dumpchk.exe

Filever.exe

Gflags.exe

Kill.exe

Ksetup.exe

Ktpass.exe

Ldp.exe

Memsnap.exe

Movetree.exe

Msicuu.exe

Msinfo32.exe

Msizap.exe

Netdiag.exe

Netdom.exe

Nltest.exe

Pmon.exe

Poolmon.exe

PPTP Ping

Pviewer.exe

Reg.exe

Remote.exe

Repadmin.exe

Replmon.exe

Rsdiag.exe

Rsdir.exe

Sdcheck.exe

Search.vbs

SIDWalker

Snmputilg.exe

Tlist.exe

W2000msgs.chm

Windiff.exe

Winrep.exe

Wsremote.exe
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 301423 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia