JAK: Ustawianie, wyświetlanie, zmienianie lub usuwanie inspekcji pliku lub folderu w systemie Windows 2000

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku podano informacje dotyczące ustawiania, wyświetlania, zmieniania i usuwania inspekcji pliku lub folderu w systemie Microsoft Windows 2000.

Ustawianie, wyświetlanie lub usuwanie inspekcji pliku lub folderu

Aby ustawić inspekcję plików i folderów, należy zalogować się jako członek grupy Administratorzy lub mieć udzielone prawa do zarządzania inspekcją i dziennikiem zabezpieczeń w przystawce Zasady grupy. Inspekcję pliku lub folderu można ustawić tylko na dyskach, które sformatowano w systemie NTFS. Ze względu na ograniczenie rozmiaru dziennika zabezpieczeń, dodawanie plików i folderów do inspekcji należy wykonywać ostrożnie. Należy również zastanowić się nad ilością miejsca na dysku, jakie ma zajmować dziennik zabezpieczeń. Maksymalny rozmiar został zdefiniowany w Podglądzie zdarzeń.

Aby ustawić, wyświetlić, zmienić lub usunąć inspekcję pliku lub folderu:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows. Zlokalizuj plik lub folder, dla którego chcesz ustawić inspekcję.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
 3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Inspekcja.
 4. Wykonaj jedną z następujących procedur:
  • Aby skonfigurować inspekcję dotyczącą nowej grupy lub nowego użytkownika, kliknij przycisk Dodaj. Wpisz nazwę użytkownika w polu Nazwa, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Aby wyświetlić lub zmienić inspekcję dotyczącą istniejącej grupy lub istniejącego użytkownika, kliknij nazwę, a następnie kliknij przycisk Wyświetl/Edytuj.
  • Aby usunąć inspekcję dotyczącą istniejącej grupy lub istniejącego użytkownika, kliknij nazwę, kliknij przycisk Usuń, a następnie pomiń kroki od 5 do 7.
 5. Jeśli jest to konieczne, w oknie dialogowym Wpis inspekcji, w polu Zastosuj dla wybierz lokalizacje, dla których chcesz ustawić inspekcję. Pole Zastosuj dla jest dostępne tylko dla folderów.
 6. W obszarze Dostęp, dla każdego dostępu, który chcesz kontrolować, kliknij pole wyboru Powodzenie, Niepowodzenie, lub oba pola.
 7. Jeśli chcesz zapobiec dziedziczeniu tych wpisów inspekcji przez pliki i podfoldery tego samego drzewa, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Zastosuj te wpisy inspekcji do obiektów i/lub kontenerów znajdujących się wewnątrz tego kontenera.
UWAGA: Jeśli w oknie dialogowym Wpis inspekcji, w obszarze Dostęp pola wyboru są niedostępne, lub jeśli w oknie dialogowym Ustawienia sterowania dostępem jest niedostępny przycisk Usuń, ustawienia inspekcji odziedziczono z folderu nadrzędnego.

Rozwiązywanie problemów

Aby system Windows 2000 mógł kontrolować dostęp do plików i folderów, należy użyć przystawki Zasady grupy do włączenia opcji Przeprowadź inspekcję dostępu do obiektów w zasadach inspekcji. W przeciwnym wypadku, po skonfigurowaniu inspekcji plików i folderów pojawi się komunikat o błędzie i nie będzie przeprowadzana inspekcja żadnych plików ani folderów. Po włączeniu inspekcji w przystawce Zasady grupy należy wyświetlić dziennik zabezpieczeń w Poglądzie zdarzeń, aby przejrzeć pomyślne i niepomyślne próby uzyskania dostępu do kontrolowanych plików i folderów.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 301640 — ostatni przegląd: 11.11.2003 — zmiana: 1

Opinia