JAK: Tworzenie dysku rozruchowego dla partycji NTFS lub FAT w systemie Windows

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku opisano procedurę utworzenia dysku rozruchowego dla systemu Microsoft Windows NT lub Microsoft Windows 2000, która umożliwia uzyskanie dostępu do dysku o błędnej sekwencji rozruchu na komputerze z procesorem firmy Intel.

Wymagania

 • Pusta dyskietka.
 • Dysk CD z systemem Windows 2000 lub Windows NT albo działający komputer z systemem Windows 2000 lub Windows NT.

Tworzenie dyskietki rozruchowej

Kroki określonej procedury mogą się różnić w zależności od tego, czy dostępny jest komputer z systemem Windows NT.

Tworzenie dyskietki rozruchowej przy użyciu komputera z systemem Windows NT

W tej procedurze dyskietka rozruchowa jest tworzona przy użyciu komputera z systemem Windows NT.

 1. Sformatuj dyskietkę przy użyciu narzędzia formatowania dostępnego w systemie Windows NT. W wierszu polecenia wpisz na przykład polecenie:
  format a:
 2. Skopiuj plik Ntldr z instalacyjnego dysku CD z systemem Windows NT, dyskietki instalacyjnej z systemem Windows NT lub z komputera z identyczną wersją systemu Windows NT, co na komputerze, do którego chcesz uzyskać dostęp przy użyciu dyskietki rozruchowej. Konieczne może się okazać rozpakowanie pliku z Ntldr._ do Ntldr przy użyciu następującego wiersza polecenia:
  expand Ntldr._ Ntldr
 3. Skopiuj plik Ntdetect.com na dysk.
 4. Utwórz plik Boot.ini lub skopiuj go z komputera z systemem Windows NT, a następnie zmodyfikuj, dopasowując go do komputera, do którego próbujesz uzyskać dostęp. W poniższym przykładzie założono, że system Windows NT został zainstalowany w katalogu \WINNT na dysku SCSI z jedną partycją, ale ostateczna wartość sekcji [operating systems] zależy od konfiguracji komputera z systemem Windows NT, do którego chcesz uzyskać dostęp:

  [boot loader]
  timeout=30
  Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt

  [operating systems]
  scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  Jeśli komputer jest uruchamiany z dysku twardego IDE, EIDE lub ESDI, zamień ciąg scsi(0) na multi(0). Jeśli w pliku Boot.ini znajduje się ciąg scsi(x), skopiuj poprawny sterownik urządzenia dla kontrolera SCSI, który zainstalowano w komputerze, i zmień jego nazwę na NTBOOTDD.SYS. Jeśli w pliku Boot.ini znajduje się ciąg multi(x), nie musisz wykonywać tych czynności.
 5. Uruchom komputer przy użyciu dyskietki, a następnie zaloguj się do systemu Windows NT.

Tworzenie dyskietki rozruchowej bez użycia komputera z systemem Windows NT

W tej procedurze dyskietka rozruchowa jest tworzona bez użycia komputera z systemem Windows NT.

 1. Utwórz kopię pierwszej dyskietki instalacyjnej systemu Windows NT przy użyciu polecenia diskcopy, a następnie usuń wszystkie pliki z nowej dyskietki.
 2. Skopiuj pliki Ntdetect.com i Ntldr z folderu i386 na dysku CD na nową dyskietkę.
 3. Zmień nazwę pliku Ntldr na
  Setupldr.bin
  .
 4. Utwórz plik Boot.ini. W poniższym przykładzie założono, że system Windows NT został zainstalowany w katalogu \WINNT na dysku SCSI z jedną partycją, ale ostateczna wartość sekcji [operating systems] zależy od konfiguracji komputera z systemem Windows NT, którego rozruch chcesz wykonać:

  [boot loader]
  timeout=30
  Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt

  [operating systems]
  scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  Jeśli rozruch komputera następuje z dysku twardego IDE, EIDE lub ESDI, zamień ciąg scsi(0) na multi(0). Jeśli w pliku Boot.ini znajduje się ciąg scsi(x), skopiuj poprawny sterownik urządzenia dla kontrolera SCSI, który zainstalowano w komputerze, a następnie zmień jego nazwę na Ntbootdd.sys. Jeśli w pliku Boot.ini znajduje się ciąg multi(x), nie musisz wykonywać tych czynności.
 5. Uruchom komputer przy użyciu dyskietki, a następnie zaloguj się do systemu Windows NT.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli ścieżka, która wskazuje pliki systemowe, jest niepoprawna lub zawiera literę dysku, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

Nie można uruchomić systemu Windows NT, ponieważ wystąpił następujący problem z konfiguracją rozruchową oprogramowania układowego ARC:
Nie można poprawnie wygenerować nazwy ARC dla warstwy HAL i ścieżek systemowych. Znajdź w dokumentacji systemu Windows NT (TM) informacje o opcjach konfiguracji ARC. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zajrzyj do podręczników dla odpowiednich urządzeń sprzętowych. Rozruch nie powiódł się.
Jeśli wybrano niepoprawny sterownik SCSI lub jeśli nie istnieje plik Ntbootdd.sys, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

Nie można uruchomić systemu Windows NT, ponieważ wystąpił problem z konfiguracją sprzętu dysku. Nie można czytać wybranego dysku rozruchowego. Sprawdź ścieżkę rozruchu i sprzęt dysku. Sprawdź dokumentację systemu Windows NT (TM), dotyczącą konfiguracji dysku sprzętu, konfiguracji dysku sprzętu użytkownika oraz instrukcje sprzętu, aby uzyskać dodatkowe informacje. Rozruch nie powiódł się.

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
102873 BOOT.INI and ARC Path Naming Conventions and Usage


Właściwości

Identyfikator artykułu: 301680 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia