JAK: Diagnozowanie problemów z systemem przy użyciu Podglądu zdarzeń w systemie Microsoft Windows 2000

Streszczenie

W tym przewodniku szczegółowo opisano, jak używać Podglądu zdarzeń jako narzędzia do rozwiązywania problemów. W Podglądzie zdarzeń wyświetlane są szczegółowe informacje dotyczące zdarzeń systemowych. Informacje te obejmują typ zdarzenia, datę i godzinę wystąpienia zdarzenia, źródło zdarzenia, kategorię zdarzenia, identyfikator zdarzenia, użytkownika, który był zalogowany w chwili wystąpienia zdarzenia, oraz komputer, na którym wystąpiło zdarzenie.


Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów przy użyciu Podglądu zdarzeń

Uruchamianie podglądu zdarzeń

Procedura uruchamiania Podglądu zdarzeń zależy od punktu wyjścia.


Aby uruchomić Podgląd zdarzeń w systemie Windows 2000, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Podgląd zdarzeń.


Powrót do początku

Wybieranie komputerów

Mając odpowiednie uprawnienia administracyjne, można wybrać dowolny komputer w sieci, aby wyświetlić dzienniki zdarzeń tego komputera.


Aby wybrać komputery w Podglądzie zdarzeń:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Podgląd zdarzeń.
 2. W górnej części drzewa konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Podgląd zdarzeń (lokalny), a następnie kliknij polecenie Podłącz do innego komputera.
 3. Przejdź do nazwy komputera lub wpisz nazwę komputera w oknie dialogowym, aby wyświetlić dziennik zdarzeń tego komputera.
 4. Kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

Dopasowywanie ustawień Podglądu zdarzeń

W systemie Windows 2000 można dopasować ustawienia Podglądu zdarzeń dla określonego pliku dziennika.


Aby dopasować ustawienia dla pliku dziennika:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Podgląd zdarzeń.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni plik dziennika, a następni kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Ogólne.
Powrót do początku

Zapisywanie dzienników zdarzeń

Dzienniki zdarzeń można zapisać w celu późniejszej analizy lub do użytku w charakterze danych historycznych. Pliki dziennika są zapisywane pod wybraną nazwą i w wybranej lokalizacji z rozszerzeniem pliku określonym przez format zapisanego pliku dziennika.


Aby zapisać dzienniki zdarzeń:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Podgląd zdarzeń.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni plik dziennika, a następnie kliknij polecenie Zapisz plik dziennika jako.
 3. Przejdź do podfolderu, w którym chcesz zapisać plik, wpisz nazwę pliku, kliknij typ pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Powrót do początku

Czyszczenie dzienników zdarzeń

W razie potrzeby można ręcznie wyczyścić wszystkie zdarzenia w dzienniku zdarzeń. W przypadku bardzo obciążonych serwerów przed wyczyszczeniem wszystkich zdarzeń warto zapisać dane z dziennika zdarzeń do celów administracyjnych w późniejszym czasie.


Aby wyczyścić dzienniki zdarzeń:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Podgląd zdarzeń.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni plik dziennika, a następnie kliknij polecenie Wyczyść wszystkie zdarzenia.
 3. Zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy przed wyczyszczeniem dziennika chcesz go zapisać w pliku.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zapisać dziennik i wyczyścić wszystkie zdarzenia. Jeśli klikniesz przycisk Nie, dziennik nie zostanie zapisany, natomiast wszystkie zdarzenia zostaną usunięte z wybranego dziennika zdarzeń. Jeśli klikniesz przycisk Anuluj, żądanie czyszczenia dziennika zostanie anulowane.
Powrót do początku

Wyświetlanie szczegółów zdarzeń

Po wybraniu dziennika w Podglądzie zdarzeń można wyszukiwać, filtrować, sortować i wyświetlać szczegóły dotyczące zdarzeń.


Aby wyświetlić zdarzenia:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Podgląd zdarzeń.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni plik dziennika. W okienku szczegółów Podglądu zdarzeń zostanie wyświetlona lista zdarzeń w pliku dziennika.
 3. Kliknij określone zdarzenie w okienku szczegółów, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości: Zdarzenie oraz szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia.
Powrót do początku

Filtrowanie zdarzeń

Istnieje możliwość określenia filtru ograniczającego typ informacji, które mają być wyświetlane w Podglądzie zdarzeń. Filtry te mają wpływ tylko na to, które elementy dziennika zdarzeń są wyświetlane w podglądzie.


Aby filtrować zdarzenia:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Podgląd zdarzeń.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni plik dziennika, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Filtr.
 4. Wpisz odpowiednie informacje, które chcesz filtrować.
 5. Kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

Znajdowanie zdarzeń

Podgląd zdarzeń umożliwia wyszukiwanie zdarzeń. Wyszukiwanie może być pomocne podczas przeglądania dużych dzienników.


Aby znaleźć zdarzenie:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Podgląd zdarzeń.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni plik dziennika.
 3. W menu Widok kliknij polecenie Znajdź.
 4. Wpisz odpowiednie informacje, które chcesz znaleźć w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Znajdź następne.
 5. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij.
Powrót do początku

Właściwości

Identyfikator artykułu: 302542 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia