Rozwiązywanie problemów z narzędziem Przywracanie systemu w systemie Windows XP

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak przeprowadzać podstawowe rozwiązywanie problemów z narzędziem Przywracanie systemu w systemie Windows XP.

Więcej informacji

W celu rozwiązania problemów z narzędziem Przywracanie systemu spróbuj wykonać jeden lub kilka z następujących kroków:
 • Jeśli pojawia się komunikat o błędzie związany z narzędziem Przywracanie systemu, należy pamiętać, aby przede wszystkim zanotować komunikat o błędzie, a potem wykonać zawarte w nim instrukcje w celu podjęcia próby rozwiązania problemu. Większość problemów z narzędziem Przywracanie systemu generuje komunikat o błędzie zawierający opis problemu i sugestie na temat jego rozwiązania.
 • Upewnij się, że masz wystarczającą ilość wolnego miejsca na wszystkich dyskach, na których narzędzie Przywracanie systemu jest włączone.
 • Upewnij się, że usługa Przywracanie systemu jest uruchomiona, stosując jedną z następujących metod:
  • Sprawdź w Panelu sterowania:
   1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij aplet
    Wydajność i konserwacja.
   2. Kliknij opcję
    Narzędzia administracyjne, kliknij opcję
    Zarządzanie komputerem, a następnie kliknij opcję
    Usługi i aplikacje.
   3. Kliknij opcję
    Usługi, a następnie kliknij opcję
    Usługa przywracania systemu.
  • Otwórz okno wiersza polecenia:
   1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie
    CMD.
   2. Naciśnij klawisz ENTER, a następnie w wierszu polecenia wpisz:
    Net Start, aby upewnić się, że usługa Przywracanie systemu działa prawidłowo.
 • Upewnij się, że narzędzie Przywracanie systemu jest włączone na tych dyskach, na których ma ono być włączone.
 • Spróbuj uruchomić narzędzie Przywracanie systemu w trybie awaryjnym.
 • Jeśli podejrzewasz, że nie ma tylu punktów przywracania, ile powinno ich być, upewnij się, że magazyn danych ma taki rozmiar, jaki powinien mieć.
 • Sprawdź dzienniki zdarzeń w celu zbadania błędów usługi Przywracanie systemu:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij aplet
   Wydajność i konserwacja.
  2. Kliknij opcję Narzędzia administracyjne, kliknij opcję Zarządzanie komputerem, kliknij dwukrotnie opcję Podgląd zdarzeń, a następnie kliknij opcję System.
  3. Kliknij kartę
   Źródło, aby posortować dane według nazw, a następnie poszukaj nazwy „sr” lub „srservice”. Kliknij dwukrotnie każdą z tych usług, a następnie oszacuj opis zdarzenia, poszukując ewentualnych wskazań określających przyczynę problemu.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

287505 How the System Restore Utility Uses Drive Letters
283073 How to Disable the System Restore Configuration User Interface
295050 Information on System Restore and Password Restoration
283252 Non-Administrator User Is Unable to Start System Restore Utility
Właściwości

Identyfikator artykułu: 302796 — ostatni przegląd: 08.04.2003 — zmiana: 1

Opinia