JAK: Instalacja narzędzia Kopia zapasowa z dysku CD w systemie Windows XP Home Edition

Streszczenie

Narzędzie Kopia zapasowa nie jest dołączane do domyślnej instalacji systemu. Ikony
Kopia zapasowa
nie ma w menu
Start
ani w oknie Dodawanie/Usuwanie programów w systemie Windows XP Home Edition.


W tym artykule opisano sposób instalacji narzędzia Kopia zapasowa, znajdującego się w folderze Valueadd na dysku CD. Aby użyć narzędzia Kopia zapasowa, należy zainstalować je ręcznie.


UWAGA: Automatyczne odzyskiwanie systemu nie jest funkcją obsługiwaną w systemie Windows XP Home Edition używającym Kopii zapasowej, ale narzędzie Kopia zapasowa znajduje się na dysku CD jako dodatek umożliwiający tworzenie kopii zapasowych ważnych danych systemowych.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

302700 Podczas próby użycia Kreatora automatycznego odzyskiwania systemu wyświetlany jest komunikat o błędzie
Powrót do początku

Ręczne instalowanie narzędzia Kopia zapasowa

Aby ręcznie zainstalować narzędzie Kopia zapasowa:
  1. Kliknij dwukrotnie plik Ntbackup.msi w następującej lokalizacji na dysku CD z systemem Windows XP Home Edition, aby uruchomić kreatora instalującego narzędzie Kopia zapasowa:
    Dysk CD:\VALUEADD\MSFT\NTBACKUP
  2. Po zakończeniu pracy kreatora kliknij przycisk
    Zakończ.
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 302894 — ostatni przegląd: 08.04.2003 — zmiana: 1

Opinia