Jak wygenerować plik zrzutu pamięci w sytuacji, gdy serwer przestaje odpowiadać (zawiesza się)

Streszczenie

Jeśli serwer z systemem Windows NT 4.0 lub Windows 2000 przestał odpowiadać (zawiesił się), można utworzyć plik zrzutu pamięci w celu rozwiązania tego problemu. Proces tworzenia pliku zrzutu pamięci przypomina wymuszone sprawdzanie błędów lub wystąpienie błędu Stop na serwerze.

W celu wykonania procedury, którą opisano w tym artykule, niezbędny jest dostęp do drugiego komputera o nazwie Remote Debugger oraz kabel NULL modem.

UWAGA: W systemie Windows 2000 można transferować zawartość pamięci z konsoli. Korzystając z tej funkcji, nie trzeba używać komputera Remote Debugger; jednak nie zawsze, gdy komputer przestanie odpowiadać, system Windows utworzy plik zrzutu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia pliku zrzutu pamięci na komputerze z systemem Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
244139 Funkcja systemu Windows umożliwia wygenerowanie pliku zrzutu pamięci za pomocą klawiatury

Więcej informacji

Procedura do wykonania na serwerze

Ważne Należy użyć jednej z następujących procedur w celu przygotowania serwera, zanim zawiesi się kolejny raz.

System Windows NT 4.0

Wykonaj następujące kroki na serwerze z systemem Windows NT 4.0, który nie odpowiada:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Uruchamianie/Zamykanie.
 3. Upewnij się, że pole wyboru Zapisywanie informacji o debugowaniu jest zaznaczone i że lokalizacja pliku jest prawidłowa.
 4. Podłącz kabel NULL modem do portu szeregowego w serwerze.


  UWAGA: Aby wykonać dalsze instrukcje, użyj portu COM1; można jednak użyć również portu COM2.
 5. Zmodyfikuj plik Boot.ini. W tym celu:
  1. Skopiuj typowy wpis dotyczący rozruchu, a następnie dołącz go na końcu pliku Boot.ini.
  2. Dodaj następujący wiersz, a następnie wprowadź opis informujący o rozruchu w trybie DEBUG:
   /debug /debugport=com1 /baudrate=57600
   Zawartość pliku Boot.ini będzie podobna do następującego tekstu:
   [boot loader]
   timeout=30
   default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows NT Server Version 4.00"
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows NT Server Version 4.00 [VGA mode]" /basevideo /sos
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows NT Server Version 4.00 Debug" /debug /debugport=com1 /baudrate=57600
 6. Ponownie uruchom serwer, a następnie kliknij przycisk Debug boot.

System Windows 2000

Wykonaj następujące kroki na serwerze z systemem Windows 2000, który nie odpowiada:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Uruchamianie i odzyskiwanie.
 3. Kliknij opcję Zrzut całej pamięci, a następnie upewnij się, czy lokalizacja pliku zrzutu jest prawidłowa.
 4. Podłącz kabel NULL modem do portu szeregowego w serwerze.


  UWAGA: Aby wykonać dalsze instrukcje, użyj portu COM1; można jednak użyć również portu COM2.
 5. Zmodyfikuj plik Boot.ini. W tym celu:
  1. Skopiuj typowy wpis dotyczący rozruchu, a następnie dołącz go na końcu pliku Boot.ini.
  2. Dodaj następujący wiersz, a następnie wprowadź opis informujący o rozruchu w trybie DEBUG:
   /debug /debugport=com1 /baudrate=57600
   Zawartość pliku Boot.ini będzie podobna do następującego tekstu:
   [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Advanced Server" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Advanced Server" /fastdetect /debug /debugport=com1 /baudrate=57600
 6. Ponownie uruchom serwer, a następnie kliknij przycisk Debug boot.

Procedura do wykonania na komputerze Remote Debugger

Systemy Windows NT 4.0 i Windows 2000

 1. Podłącz drugi koniec kabla NULL modem do portu COM1 w komputerze Remote Debugger.
 2. Zainstaluj narzędzia debugowania z dysku CD z systemem Windows.

  Narzędzia debugowania znajdują się w folderze Support\Tools na dysku CD z systemem Windows 2000 oraz w folderze Support\Debug\I386 na dysku CD z systemem Windows NT 4.0. Narzędzia debugowania można również zainstalować z sieci Web. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 3. Uruchom program WinDBG.
 4. W menu File kliknij polecenie Kernel Debug.
 5. Ustaw szybkość transmisji na wartość 57600, ustaw opcję COM port na wartość 1, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk No, aby zapisać obszar roboczy.
 6. W menu Debug kliknij polecenie Break.
 7. Po pojawieniu się komunikatu informującego, że naciśnięto klawisze CTRL+BREAK, wpisz polecenie .crash.
 8. W menu File kliknij polecenie Exit, a następnie kliknij przycisk No, aby zapisać obszar roboczy.
 9. Po utworzeniu pliku zrzutu użyj narzędzia Dumpchk.exe z folderu narzędzi debugowania, aby sprawdzić integralność pliku zrzutu.
 10. Wyślij plik zrzutu do wykwalifikowanego pracownika Pomocy technicznej firmy Microsoft w celu przeprowadzenia analizy.
Być może do utworzenia prawidłowego pliku zrzutu konieczne będzie zmniejszenie ilości pamięci fizycznej serwera. Po zainicjowaniu procedury tworzenia pliku zrzutu zawartość fizycznej pamięci RAM zostanie zapisana w pliku stronicowania znajdującym się na partycji, na której zainstalowano system operacyjny. Po ponownym uruchomieniu komputera zawartość tego pliku stronicowania zostanie zapisana w pliku zrzutu. W procedurze tworzenia pliku z pełnym zrzutem pamięci ilość fizycznej pamięci RAM nie może przekroczyć 2 gigabajtów (GB). Ponadto rozmiar pliku stronicowania znajdującego się na partycji, na której zainstalowano system operacyjny, musi być co najmniej o 50 megabajtów (MB) większy niż rozmiar fizycznej pamięci RAM. Jeśli ilość fizycznej pamięci RAM przekracza 2 GB lub jeśli na partycji, na której zainstalowano system operacyjny, brak jest wolnego miejsca, konieczne może się okazać zmniejszenie ilości fizycznej pamięci RAM serwera. Aby to zrobić, użyj przełącznika maxmem w pliku Boot.ini.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przełącznika MAXMEM, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
108393 MAXMEM Option in Windows NT BOOT.INI File
Uwaga Jeśli na serwerze jest dostępna funkcja, która przypomina funkcję automatycznego ponownego uruchamiania systemu (ASR, Automatic System Restart) w komputerach firmy Compaq, należy ją wyłączyć. Może ona zakłócać proces zrzucania pamięci. Na komputerach firmy Compaq funkcję ASR można wyłączyć w systemie BIOS.
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności lub niezawodności tych produktów.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
121543 Setting Up for Remote Debugging
148954 How to Set Up a Remote Debug Session Using a Modem
151981 How to Set Up a Remote Debug Session Using a Null Modem Cable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 303021 — ostatni przegląd: 23.04.2007 — zmiana: 1

Opinia