Nie można odbierać strumienia danych multimedialnych w programie Windows Media Player dla systemu Windows XP

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Symptomy

W programie Windows Media Player dla systemu Windows XP mogą wystąpić problemy z przetwarzaniem strumienia danych multimedialnych lub opóźnienia przy odbieraniu strumienia z Internetu. Ten problem występuje tylko, jeśli używana jest wbudowana zapora internetowa lub narzędzia udostępniania połączenia internetowego i próbujesz odbierać strumień danych multimedialnych z serwera wymagającego korzystania z protokołu User Datagram Protocol (UDP) lub jeśli wybrano ten protokół w odtwarzaczu.

W opisanej sytuacji może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Program Windows Media Player nie może znaleźć pliku. Sprawdź, czy wpisana została prawidłowa ścieżka. Jeżeli ścieżka jest prawidłowa, plik nie istnieje w podanej lokalizacji lub komputer, na którym znajduje się plik, jest w trybie offline.

Przyczyna

Jest to znany problem związany ze składnikami Udostępnianie połączenia internetowego i Zapora połączenia internetowego w systemie Windows XP.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, spróbuj odebrać strumień danych multimedialnych z innych źródeł, np. HTTP, TCP, Multiemisja. Oprócz tego upewnij się, że inne protokoły (Multiemisja, TCP, HTTP) są włączone w odtwarzaczu:

  1. Uruchom program Windows Media Player.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
  3. Upewnij się, że na karcie Sieć zaznaczono odpowiednie pola wyboru (Multiemisja, TCP i HTTP).

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Właściwości

Identyfikator artykułu: 303275 — ostatni przegląd: 05.03.2004 — zmiana: 1

Opinia