Dodatki typu plug-in w stylu produktów firmy Netscape nie działają po uaktualnieniu programu Internet Explorer

Symptomy

Dodatki typu plug-in w stylu produktów firmy Netscape nie działają po uaktualnieniu programu Internet Explorer przez zainstalowanie jednego z wymienionych powyżej produktów.


Niektóre przykłady dodatków typu plug-in w stylu produktów firmy Netscape stanowią takie produkty, jak QuickTime firmy Apple Computer, Inc.; Finale MusicViewer firmy Coda Music Technology oraz AlternaTIFF firmy Medical Informatics Engineering.

Przyczyna

Wymienione powyżej wersje programu Internet Explorer nie obsługują dodatków typu plug-in w stylu produktów firmy Netscape.

Rozwiązanie

Skontaktuj się z producentem dodatku typu plug-in w stylu produktów firmy Netscape i zapytaj, czy dostępna jest wersja tego składnika zbudowana w technologii ActiveX. Firma Apple dostarczyła formant ActiveX, który przywraca dodatek QuickTime w programach Internet Explorer w wersji 5.5 SP2 oraz 6. Odwiedź następującą witrynę firmy Apple w sieci Web, aby pobrać i zainstalować ten formant:
Informacje dla deweloperów o dodatku typu plug-in QuickTime ActiveX firmy Apple Computer, Inc. są dostępne w następującej witrynie firmy Apple w sieci Web:

Stan

Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu.

Więcej informacji

Wersje programu Internet Explorer wymienione powyżej nadal obsługują tagi Embed i Object oraz technologię ActiveX. Projektanci zawartości nadal mogą używać tagu Embed dla składników opartych na technologii ActiveX, co jest możliwe już od programu Internet Explorer 3. Wśród przykładów znajdują się programy Flash i Shockwave firmy Macromedia oraz SVG Viewer firmy Adobe Systems. Dodatkowe informacje o tagach Embed i Object oraz technologii ActiveX, znajdują się w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
Produkty innych firm omówione w tym artykule są produkowane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 303401 — ostatni przegląd: 19.07.2008 — zmiana: 1

Opinia