Komunikat o błędzie: Nie możesz się zalogować z powodu ograniczeń konta

Symptomy

Przy próbie połączenia się z komputerem z systemem Windows XP za pomocą narzędzia Pulpit zdalny może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

Nie możesz się zalogować z powodu ograniczeń konta.

Przyczyna

To zachowanie może wystąpić, jeśli konto używane do połączenia ma puste hasło. Połączeń Pulpitu zdalnego nie można nawiązywać za pomocą konta z pustym hasłem.

Rozwiązanie

W celu obejścia tego problemu, tak aby można było nawiązywać połączenia Pulpitu zdalnego, należy zalogować się do konsoli komputera, a następnie ustawić niepuste hasło dla danego konta użytkownika.

Stan

Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.

Więcej informacji

Ograniczenia dotyczące pustych haseł można wyłączyć za pomocą zasady. Aby zlokalizować i zmienić tę zasadę:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Uruchom, wpisz polecenie gpedit.msc, a następnie kliknij przycisk OK w celu uruchomienia Edytora zasad grupy.
  2. Otwórz folder Konfiguracja komputera\Ustawienia systemu Windows\Ustawienia zabezpieczeń\Zasady lokalne\Opcje zabezpieczeń\Konta: ogranicz używanie pustych haseł przez konta lokalne tylko do logowania do konsoli.
  3. Kliknij dwukrotnie zasadę Ogranicz używanie pustych haseł przez konta lokalne tylko do logowania do konsoli.
  4. Kliknij opcję Wyłączone, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Zamknij Edytora zasad grupy.
UWAGA: Domyślnie ta zasada jest włączona.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konfigurowania kont użytkowników w systemie Windows XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

279783 JAK: Tworzenie i konfigurowanie kont użytkowników w systemie Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 303846 — ostatni przegląd: 30.11.2007 — zmiana: 1

Opinia